easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.80% 0%
2 tuần 0.80% 0%
3 tuần 0.80% 0%
1 tháng 5.00% 0%
2 tháng 5.00% 0%
3 tháng 5.00% 0%
4 tháng 5.00% 0%
5 tháng 5.00% 0%
6 tháng 6.80% 0%
7 tháng 6.30% 0%
8 tháng 6.40% 0%
9 tháng 6.40% 0%
10 tháng 6.70% 0%
11 tháng 6.80% 0%
12 tháng 7.80% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,120 23,220
100;50 23,105    
20;10 23,100    
1;2;5 23,095    
EUR   25,646 25,965
GBP   30,118 30,460
SGD   17,065 17,346
AUD   15,841 16,115
CAD   17,623 17,905
JPY   208.67 211.93
KRW   18.94 21.06