easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 4.25% 0%
2 tháng 4.25% 0%
3 tháng 4.25% 0%
4 tháng 4.25% 0%
5 tháng 4.25% 0%
6 tháng 6.05% 0%
7 tháng 5.55% 0%
8 tháng 5.65% 0%
9 tháng 5.65% 0%
10 tháng 5.95% 0%
11 tháng 6.05% 0%
12 tháng 7.05% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,130 23,285
100;50 23,115    
20;10 23,110    
1;2;5 23,105    
EUR   25,949 26,331
GBP   28,766 29,542
SGD   16,503 16,816
AUD   15,982 16,292
CAD   16,970 17,287
JPY   213.78 217.26
KRW   18.33 20.46