easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 6.00% 0%
2 tháng 6.00% 0%
3 tháng 6.00% 0%
4 tháng 6.00% 0%
5 tháng 6.00% 0%
6 tháng 8.80% 0%
7 tháng 8.80% 0%
8 tháng 8.80% 0%
9 tháng 8.80% 0%
10 tháng 8.80% 0%
11 tháng 8.80% 0%
12 tháng 9.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,325 23,590
100;50 23,315    
20;10 23,313    
1;2;5 23,311    
EUR   25,231 25,721
GBP   28,604 29,146
SGD   17,651 18,064
AUD   16,349 16,740
CAD   17,436 17,837
JPY   178.52 182.57
KRW   17.93 20.15