easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.50% 0%
2 tuần 0.50% 0%
3 tuần 0.50% 0%
1 tháng 4.75% 0%
2 tháng 4.75% 0%
3 tháng 4.75% 0%
4 tháng 4.75% 0%
5 tháng 4.75% 0%
6 tháng 6.55% 0%
7 tháng 6.05% 0%
8 tháng 6.15% 0%
9 tháng 6.15% 0%
10 tháng 6.45% 0%
11 tháng 6.55% 0%
12 tháng 7.55% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,450 23,595
100;50 23,435    
20;10 23,430    
1;2;5 23,425    
EUR   25,388 25,755
GBP   28,793 30,081
SGD   16,331 16,638
AUD   14,296 14,590
CAD   16,618 17,676
JPY   214.51 217.89
KRW   18.22 20.34