easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.40% 0%
2 tháng 5.40% 0%
3 tháng 5.50% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 7.05% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.80% 0%
12 tháng 7.70% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD   22,670
  22,740
100;50 22,655    
20;10 22,650    
1;2;5

22,630

   
EUR  
  27,750
 28,041
GBP   31,264
31,565
SGD   17,009 17,266
AUD   17,700 17,958
CAD   17,902 18,159
JPY   207.56 210.24
KRW   19.90 21.97