easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.60% 0%
2 tháng 3.60% 0%
3 tháng 3.95% 0%
4 tháng 3.70% 0%
5 tháng 3.95% 0%
6 tháng 6.00% 0%
7 tháng 5.60% 0%
8 tháng 5.70% 0%
9 tháng 5.70% 0%
10 tháng 5.80% 0%
11 tháng 5.90% 0%
12 tháng 6.55% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,025 23,215
100;50 23,015    
20;10 23,013    
1;2;5 23,011    
EUR   24,198 25,643
GBP   28,647 29,762
SGD   16,517 16,861
AUD   16,103 16,859
CAD   17,871 18,221
JPY   177.07 180.59
KRW   17.14 19.30