easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.50% 0%
2 tháng 3.50% 0%
3 tháng 3.60% 0%
4 tháng 3.60% 0%
5 tháng 3.60% 0%
6 tháng 5.30% 0%
7 tháng 5.30% 0%
8 tháng 5.40% 0%
9 tháng 5.40% 0%
10 tháng 5.50% 0%
11 tháng 5.80% 0%
12 tháng 6.30% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   22,940 23,100
100;50 22,938    
20;10 22,936    
1;2;5 22,934    
EUR   27,543 27,965
GBP   31,869 32,299
SGD   17,116 17,440
AUD   17,754 18,081
CAD   18,026 18,354
JPY   213.31 216.83
KRW   19.38 21.53