easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.80% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.20% 0%
2 tháng 5.20% 0%
3 tháng 5.20% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.20% 0%
7 tháng 6.20% 0%
8 tháng 6.30% 0%
9 tháng 6.30% 0%
10 tháng 6.60% 0%
11 tháng 6.60% 0%
12 tháng 7.00% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD  

22,242

22,363
100;50 22,227    
20;10 22,222    
1;2;5

22,202 

   
EUR   25,045 25,493
GBP  

32,792

33,271
SGD  

16,483

16,886
AUD   16,569 16,964
CAD   17,217 17,617
JPY   210.77 214.98
SJC 99,99 (vnd/ chỉ)   3,319,000 3,451,000