easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.30% 0%
2 tháng 5.40% 0%
3 tháng 5.50% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.80% 0%
7 tháng 6.30% 0%
8 tháng 6.40% 0%
9 tháng 6.40% 0%
10 tháng 6.70% 0%
11 tháng 6.80% 0%
12 tháng 7.80% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD   23,155 23,260
100;50 23,140    
20;10 23,135    
1;2;5 23,130    
EUR   25,725 26,044
GBP   29,937 30,278
SGD   16,916 17,199
AUD   15,819 16,096
CAD   17,604 17,891
JPY   212.00 215.02
KRW   18.78 20.41