easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 1.00% 0%
2 tuần 1.00% 0%
3 tuần 1.00% 0%
1 tháng 5.30% 0%
2 tháng 5.40% 0%
3 tháng 5.50% 0%
4 tháng 5.50% 0%
5 tháng 5.50% 0%
6 tháng 6.80% 0%
7 tháng 6.30% 0%
8 tháng 6.40% 0%
9 tháng 6.40% 0%
10 tháng 6.70% 0%
11 tháng 6.80% 0%
12 tháng 7.80% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua Bán
TM CK
USD   23,150 23,250
100;50 23,135    
20;10 23,130    
1;2;5 23,125    
EUR   25,393 25,758
GBP   29,662 29,995
SGD   16,893 17,169
AUD   15,760 16,031
CAD   17,389 17,670
JPY   211.54 214.52
KRW   18.82 20.92