easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 4.25% 0%
2 tháng 4.25% 0%
3 tháng 4.25% 0%
4 tháng 4.25% 0%
5 tháng 4.25% 0%
6 tháng 6.05% 0%
7 tháng 5.55% 0%
8 tháng 5.65% 0%
9 tháng 5.65% 0%
10 tháng 5.95% 0%
11 tháng 6.05% 0%
12 tháng 7.05% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,100 23,260
100;50 23,085    
20;10 23,080    
1;2;5 23,075    
EUR   27,172 27,570
GBP   30,069 30,480
SGD   16,720 17,039
AUD   16,393 16,710
CAD   17,362 17,685
JPY   214.91 219.06
KRW   18.47 20.61