easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.50% 0%
1 tuần 0.80% 0%
2 tuần 0.80% 0%
3 tuần 0.80% 0%
1 tháng 5.00% 0%
2 tháng 5.00% 0%
3 tháng 5.00% 0%
4 tháng 5.00% 0%
5 tháng 5.00% 0%
6 tháng 6.80% 0%
7 tháng 6.30% 0%
8 tháng 6.40% 0%
9 tháng 6.40% 0%
10 tháng 6.70% 0%
11 tháng 6.80% 0%
12 tháng 7.80% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,180 23,290
100;50 23,165    
20;10 23,160    
1;2;5 23,155    
EUR   24,960 25,351
GBP   29,860 30,305
SGD   16,515 17,010
AUD   15,380 15,675
CAD   17,442 17,727
JPY   207.49 211.74
KRW   18.41 20.50