easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.50% 0%
2 tháng 3.50% 0%
3 tháng 3.60% 0%
4 tháng 3.60% 0%
5 tháng 3.60% 0%
6 tháng 5.50% 0%
7 tháng 5.50% 0%
8 tháng 5.60% 0%
9 tháng 5.60% 0%
10 tháng 5.70% 0%
11 tháng 6.00% 0%
12 tháng 6.60% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết
Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   23,115 23,270
100;50 23,100    
20;10 23,095    
1;2;5 23,090    
EUR   26,884 27,275
GBP   29,785 30,188
SGD   16,823 17,143
AUD   16,166 16,627
CAD   17,264 17,586
JPY   220.24 223.74
KRW   19.43 21.57