easy online banking

Lãi suất

>> Xem chi tiết
Kỳ hạn Lãi suất
VNĐ USD
TGTT&TKKKH 0.20% 0%
1 tuần 0.20% 0%
2 tuần 0.20% 0%
3 tuần 0.20% 0%
1 tháng 3.30% 0%
2 tháng 3.40% 0%
3 tháng 3.50% 0%
4 tháng 3.50% 0%
5 tháng 3.50% 0%
6 tháng 5.30% 0%
7 tháng 5.30% 0%
8 tháng 5.40% 0%
9 tháng 5.40% 0%
10 tháng 5.50% 0%
11 tháng 5.80% 0%
12 tháng 6.10% 0%

Tỷ giá

>> Xem chi tiết

 

Ngoại tệ Mua   Bán
  TM CK  
USD   22,675 22,845
100;50 22,665    
20;10 22,663    
1;2;5 22,661    
EUR   26,561 27,063
GBP   31,153 31,996
SGD   16,742 17,070
AUD   16,421 16,747
CAD   17,767 18,507
JPY   205.47 209.08
KRW   18.22 20.57