Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán và Tra soát số liệu - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 21/10/2019 30/10/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội 09/10/2019 30/10/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội 09/10/2019 30/10/2019
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 11/09/2019 30/09/2019
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Trung tâm Công nghệ thông tin (HO) Hà Nội 03/09/2019 30/10/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp FDI - KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Hà Nội 27/08/2019 20/11/2019
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên KIỂM TOÁN NỘI BỘ (NV kế toán tài chính/ Tín dụng/ Quản trị rủi ro/ Công nghệ thông tin) - Trụ sở chính Hà Nội 10/07/2019 24/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/10/2019
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO (HO) Hà Nội 24/07/2018 30/10/2019
Lên đầu trang