Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 25/11/2021 31/12/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (Chuyên viên trực tổng đài Hotline) (HO) Hà Nội 23/11/2021 15/12/2021
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên thuộc Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 15/10/2021 30/11/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị rủi ro thị trường - Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 27/09/2021 30/10/2021
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - KHỐI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP (HO) Hà Nội 14/09/2020 30/11/2021
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên - PGD Mạo Khê Mạo Khê - Quảng Ninh 14/09/2021 31/10/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó giám đốc Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 24/05/2021 30/10/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc phòng Giao dịch (cấp 1 nhỏ) kiêm Quản lý Bộ phận Khách hàng Bán lẻ - Khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội 30/03/2021 30/10/2021
Thông báo tuyển dụng Giám đốc/ Phó giám đốc khách hàng Bán lẻ - PGD Tân Bình (PGD Cấp 1 lớn) Hồ Chí Minh 20/01/2021 31/10/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Kênh Giao dịch điện tử (mảng phát hành và hỗ trợ thẻ) - Trung tâm Ngân hàng điện tử - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội 22/06/2021 15/10/2021
Lên đầu trang