Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 12/05/2020 31/12/2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 12/05/2020 31/12/2020
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Ban Thông tin truyền thông (Hội sở chính) Hà Nội 15/05/2020 31/07/2020
Thông báo tuyển dụng CHUYÊN VIÊN TIỀN LƯƠNG VÀ ĐÃI NGỘ - Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng Hà Nội 27/05/2020 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên - Văn phòng Đảng Đoàn thể Hà Nội 27/05/2020 20/06/2020
Thông báo tuyển dụng vị trí: Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 19/02/2020 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng vị trí: Thư ký Tổng Giám đốc - Ưu tiên tuyển Nam Hà Nội 20/12/2019 15/01/2020
Thông báo tuyển dụng các vị trí thuộc KHỐI NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Hà Nội 11/11/2019 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (HO) Hà Nội 18/12/2019 30/06/2020
Thông báo tuyển dụng GIAO DỊCH VIÊN Cà Mau Cà Mau 20/11/2018 30/06/2020
Lên đầu trang