Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên thuộc Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội & Hồ Chí Minh 16/07/2018 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 13/07/2017 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định và Hỗ trợ Khách hàng Bán lẻ tại Hà Nội & Hồ Chí Minh & Mạo Khê và các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống OceanBank Hà Nội và Hồ Chí Minh và các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống 13/07/2017 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Quảng Ninh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Quảng Ninh 04/07/2017 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên thuộc Khối Tài chính Kế toán Hà Nội 07/06/2018 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Văn phòng Hội đồng thành viên Hà Nội 28/12/2017 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý nợ có vấn đề Hà Nội 01/06/2018 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 10/05/2018 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tài chính - Khối Tài chính Kế toán (lĩnh vực xây dựng cơ bản) Hà Nội 30/03/2018 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 10/04/2018 31/07/2018
Lên đầu trang