Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 10/05/2018 31/05/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tài chính - Khối Tài chính Kế toán (lĩnh vực xây dựng cơ bản) Hà Nội 30/03/2018 30/06/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 13/07/2017 30/06/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Khối Tuân thủ Hà Nội 10/04/2018 30/04/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Quảng Ngãi, Thanh Hóa Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa 04/07/2017 30/06/2018
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên & Kiểm ngân- Quảng Ninh & Hải Dương Quảng Ninh & Hải Dương 16/01/2018 31/05/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp - Tại Chi nhánh & Phòng giao dịch trên toàn hệ thống OceanBank Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 04/07/2017 31/05/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định và Hỗ trợ Khách hàng Bán lẻ tại Hà Nội & Hồ Chí Minh & Mạo Khê và các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống OceanBank Hà Nội và Hồ Chí Minh và các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống 13/07/2017 30/06/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hà Nội (03 chỉ tiêu), Hải Dương, Thái Bình, Quy Nhơn, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương (01 chỉ tiêu) Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Quy Nhơn, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương 16/08/2017 30/06/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội 05/04/2018 31/05/2018
Lên đầu trang