Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM) và các Đơn vị trên toàn hệ thống 04/07/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Khối Tuân tủ Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh 28/11/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng Giám đốc Vận hành tín dụng tại Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng 28/11/2017 15/01/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính) Hà Nội 28/11/2017 15/12/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai 27/10/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Quảng Ngãi, Sài Gòn Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nha Trang, Quảng Ngãi, Sài Gòn 04/07/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng Kiểm Ngân thuộc Chi nhánh Thái Bình Thái Bình 23/11/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính) Hà Nội 09/11/2017 15/12/2017
Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Phòng giao dịch Đông Anh Đông Anh - Hà Nội 27/10/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hải PHòng & Nha Trang & Bình Dương Hải Phòng, Nha Trang, Bình Dương 16/08/2017 15/01/2018
Lên đầu trang