Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí Phó trưởng phòng giao dịch Hải Châu - Chi nhánh Đà Nẵng Đà Nẵng 15/01/2021 31/01/2021
Thông báo tuyển dụng TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN KHO QUỸ - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Hải Phòng 11/01/2021 28/02/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Khách hàng bán lẻ tại Hải Phòng Hải Phòng 09/11/2020 28/02/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên thuộc Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 24/12/2020 28/02/2021
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên tại Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 25/11/2020 28/02/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm tín dụng bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 20/10/2020 30/04/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí: Giám đốc Vận hành tín dụng tại Chi nhánh Bình Dương Bình Dương 08/10/2020 28/02/2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 12/05/2020 31/12/2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 12/05/2020 31/12/2021
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp - Tại Chi nhánh & Phòng giao dịch trên toàn hệ thống OceanBank Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 14/09/2020 31/12/2020
Lên đầu trang