Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 17/08/2017 15/09/2017
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý đào tạo và Chuyên viên Quản lý mạng lưới - Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng Hà Nội 16/08/2017 15/09/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Hải Phòng - OceanBank Hải Phòng 16/08/2017 15/09/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh Hà Nội và Hồ Chí Minh 16/08/2017 15/09/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính) Hà Nội, Hồ Chí Minh 15/08/2017 31/08/2017
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Chi nhánh / Phòng giao dịch tại Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Mạo Khê (Quảng Ninh) thuộc OceanBank Hồ Chí Minh - Hà Nội - Mạo Khê (Quảng Ninh) 09/08/2017 31/08/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Tài chính Kế toán thuộc Khối Tài chính Kế toán Hà Nội 04/08/2017 31/08/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Nhân sự - Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng Hà Nội 04/08/2017 31/08/2017
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 13/07/2017 31/08/2017
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định và Hỗ trợ Khách hàng Bán lẻ Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 13/07/2017 31/08/2017
Lên đầu trang