Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên KIỂM TOÁN NỘI BỘ (NV kế toán tài chính và Nghiệp vụ tín dụng) - Trụ sở chính Hà Nội 10/07/2019 31/08/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/07/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/07/2019
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Trung tâm Công nghệ thông tin (HO) Hà Nội 24/10/2017 30/06/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Công nghệ Thông tin - Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai 16/10/2017 15/09/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH - PGD Mạo Khê, CN Quảng Ninh Mạo Khê, Quảng Ninh 29/03/2019 31/07/2019
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nha Trang Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh (PGD Kỳ Anh), Hải Dương, Nha Trang 20/11/2018 30/09/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KIỂM SOÁT VIÊN- khu vực HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, HỒ CHÍ MINH Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội 27/07/2018 30/09/2019
Thông báo tuyển dụng Kiểm soát viên/ Nhân viên Kế toán nội bộ/ Nhân viên lái xe - BAN ĐẠI DIỆN MIỀN NAM Hồ Chí Minh 24/01/2018 30/09/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Vinh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Vinh 19/02/2019 30/05/2019
Lên đầu trang