Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Phó trưởng Phòng Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng (Hội sở chính) Hà Nội 04/07/2017 20/07/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Khách hàng doanh nghiệp (Hội sở chính) Hà Nội 18/07/2017 15/08/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Tài chính - Kế toán (Hội sở chính) Hà Nội 18/07/2017 15/08/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Ngân hàng Bán lẻ (Hội sở chính) Hà Nội 18/07/2017 15/08/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí Vận hành tín dụng tại các Chi nhánh Cần Thơ (CN), Đồng Nai (ĐNai), Hải Phòng (HP), Quảng Ninh (QNi), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH) 18/07/2017 15/08/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Ban Đại diện miền Nam (Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 07/07/2017 31/07/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Đông Anh Đông Anh - Hà Nội 07/07/2017 31/01/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định tín dụng Doanh nghiệp - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 07/07/2017 31/07/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội 04/07/2017 31/07/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Tài chính - Khối Tài chính Kế toán Hà Nội 30/06/2017 15/08/2017
Lên đầu trang