Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại nhiều đơn vị: CN Nha Trang, CN Đồng Nai, CN Bình Dương, PGD Tân Sơn Nhất, PGD Trương Định, PGD Tân Phú Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM 26/11/2014 15/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh- Chi nhánh Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh 02/12/2014 16/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên gia tài chính & Phương án kinh doanh Hà Nội 01/12/2014 15/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên gia đảm bảo tiền vay Hà Nội 01/12/2014 20/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thẩm định khách hàng doanh nghiệp CN TPHCM TPHCM 27/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý dịch vụ và dòng tiền CN TPHCM TPHCM 27/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng CN TPHCM TP HCM 27/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN CAO CẤP TỔ DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÍN DỤNG TẬP TRUNG Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Thẩm định tài sản đảm bảo Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Lên đầu trang