Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Tuyển dụng vị trí Chuyên viên xây dựng & phát triển báo cáo Corebanking Hà Nội 04/09/2015 30/09/2015
Tuyển dụng vị trí Chuyên viên nghiệp vụ Corebanking Hà Nội 04/09/2015 30/09/2015
Thông báo tuyển dụng nhân viên IT- Chi nhánh Hà Tĩnh Hà Tĩnh 23/12/2014 10/01/2015
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Quản lý tín dụng- Chi nhánh Cà Mau Cà Mau 15/12/2014 28/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên Thanh Hóa Thanh Hóa 12/12/2014 22/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phòng Phát triển tổ chức & Chính sách nhân sự - Khối Nhân sự & Đào tạo Hà Nội 12/12/2014 20/12/2014
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng PGD Ba Đình, PGD Đào Tấn, PGD Tây Hồ, PDG Lê Văn Hưu Hà Nội 11/12/2014 20/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Phi tín dụng- Hồ Chí Minh, Bình Dương Hồ Chí Minh, Bình Dương 03/12/2014 17/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại nhiều đơn vị: CN Nha Trang, CN Đồng Nai, CN Bình Dương, PGD Tân Sơn Nhất, PGD Trương Định, PGD Tân Phú Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM 26/11/2014 15/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh- Chi nhánh Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh 02/12/2014 16/12/2014
Lên đầu trang