Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển và quản lý đơn vị chấp nhận thẻ Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng (Phân khúc hộ kinh doanh và Doanh nghiệp siêu nhỏ) Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Sản phẩm thẻ tín dụng Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Ngân hàng điện tử và Thẻ ghi nợ Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lí bộ phận truyền thông số Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Sản phẩm tín dụng bán lẻ (phân khúc HKD và Doanh nghiệp siêu nhỏ) - Khu vực Hà Nội Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh( Mảng tín dụng)- Hộ sở chính Hà Nội 20/11/2014 30/11/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh(Mảng phi tín dụng)- Hộ sở chính Hà Nội 20/11/2014 30/11/2014
Lên đầu trang