Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lí bộ phận truyền thông số Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Sản phẩm tín dụng bán lẻ (phân khúc HKD và Doanh nghiệp siêu nhỏ) - Khu vực Hà Nội Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân Hà Nội 26/11/2014 10/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh( Mảng tín dụng)- Hộ sở chính Hà Nội 20/11/2014 30/11/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh(Mảng phi tín dụng)- Hộ sở chính Hà Nội 20/11/2014 30/11/2014
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên chăm sóc khách hàng( Hộ sở chính) Hà Nội 20/11/2014 20/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tp Hồ Chí Minh 14/11/2014 01/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Quản lý tín dụng Hà Nội, Thái Bình, Cà Mau, Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh 14/11/2014 01/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh tín dụng Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh,Thanh Hóa, Thái Bình, Bình Dương, Hà Tĩnh 14/11/2014 1/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Phi tín dụng Bình Dương, Hồ Chí Minh, Vinh, Hà Nội 14/11/2014 1/12/2014
Lên đầu trang