Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên chăm sóc khách hàng( Hộ sở chính) Hà Nội 20/11/2014 20/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Quản lý bộ phận Hỗ trợ kinh doanh Cần Thơ, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Tp Hồ Chí Minh 14/11/2014 01/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Quản lý tín dụng Hà Nội, Thái Bình, Cà Mau, Cần Thơ, Tp Hồ Chí Minh 14/11/2014 01/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh tín dụng Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh,Thanh Hóa, Thái Bình, Bình Dương, Hà Tĩnh 14/11/2014 1/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Phi tín dụng Bình Dương, Hồ Chí Minh, Vinh, Hà Nội 14/11/2014 1/12/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên_ Khối Bán lẻ Hà Nội 12/11/2014 26/11/2014
Tuyển dụng vị trí Giao dịch viên khu vực Hà Nội và TP.HCM Hà Nội/Tp HCM 23/10/2014 01/11/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Hành chính, Nhân viên Lễ tân - CN Thái Bình Thái Bình 22/10/2014 01/11/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên- Khối Bán lẻ Hà Nội 22/10/2014 03/11/2014
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tín dụng- Chi nhánh Thanh Hóa Thanh Hóa 22/10/2014 2/11/2014
Lên đầu trang