Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng CN Đồng Nai, CN Nha Trang, CN Bình Dương, KV Hà Nội Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương, KV Hà Nội 08/10/2014 20/10/2014
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên chăm sóc khách hàng( Hộ sở chính) Hà Nội 06/10/2014 20/10/2014
Chuyên viên Quản lý quan hệ khách hàng- Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 23/09/2014 15/10/2014
Thông báo tuyển dụng các vị trí CV Hỗ trợ kinh doanh, CV Quản lý Dịch vụ và dòng tiền, CV Quản lý Quan hệ khách hàng tại Chi nhánh Cần Thơ Cần Thơ 22/09/2014 10/10/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên thẩm định- Khối Marketing & Quan hệ công chúng Hà Nội 19/09/2014 04/10/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh tóan quốc tế- CN Quảng Ngãi Quảng Ngãi 19/09/2014 28/09/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh tín dụng- Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh 18/09/2014 30/09/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng tại Tp HCM và Hà Nội Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh 18/09/2014 30/09/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phòng Quan hệ đối tác nhân sự - Khối Nhân sự & Đào tạo Hà Nội 10/09/2014 21/09/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán tổng hợp - Khối Kế toán và Giao dịch trong nước Hà Nội 10/09/2014 21/09/2014
Lên đầu trang