Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TRÊN TOÀN HỆ THỐNG OCEANBANK Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 29/03/2019 30/03/2020
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO (HO) Hà Nội 24/07/2018 30/03/2020
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Vinh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Thanh Hóa, Vinh 19/02/2019 30/11/2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 13/07/2017 30/07/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý nợ có vấn đề Hà Nội 01/06/2018 30/06/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Tài chính kế toán- KHỐI TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (HO) Hà Nội 30/03/2018 15/03/2020
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Phòng Quản lý Chất lượng dịch vụ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 29/03/2019 30/11/2019
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Thanh toán và Tra soát số liệu - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 21/10/2019 30/10/2019
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển kinh doanh - Khối Ngân hàng bán lẻ (HO) Hà Nội 16/07/2018 30/06/2019
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Phát triển sản phẩm bán lẻ - Khối Ngân hàng Bán lẻ (HO) Hà Nội 04/12/2018 30/10/2019
Lên đầu trang