Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phòng Trái phiếu Doanh Nghiệp - Khối KHDN Hà Nội 27/02/2014 27/03/2014
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Quản lý thương hiệu - Phòng Quan hệ công chúng Hà Nội 27/02/2014 20/03/2014
Thông báo tuyển dụng CV Thẩm định đơn vị chấp nhận thẻ và CV Phát triển đơn vị chấp nhận thẻ Khối Marketing Hà Nội 26/02/2014 11/03/2014
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phát triển kinh doanh chi nhánh - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 25/02/2014 25/03/2014
Thông báo tuyển dụng CV QHKH, Trưởng nhóm kinh doanh PGD Tân Sơn Nhất TP. Hồ Chí Minh 20/02/2014 28/02/2014
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán thanh toán - Trung tâm thẻ Hà Nội 19/02/2014 19/03/2014
Tuyển dụng vị trí HTKD phi tín dụng, Quan hệ khách hàng - CN Vũng Tàu Vũng Tàu 02/01/2014 04/03/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán quốc tế tại Vũng Tàu Vũng Tàu 17/02/2014 17/03/2014
Thông báo tuyển dụng CV Kinh doanh và Hỗ trợ kinh doanh Phòng KHDN PGD Hoàn Kiếm Hà Nội 16/02/2014 28/02/2014
Thông báo tuyển dụng các vị trí CV Thẩm định,CV Kinh doanh, Cv Hỗ trợ kinh doanh Phòng KHDN trên tòan hệ thống Hà Nội 11/02/2014 15/03/2014
Lên đầu trang