Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng CV Thẩm định đơn vị chấp nhận thẻ và CV Phát triển đơn vị chấp nhận thẻ Khối Marketing Hà Nội 26/02/2014 11/03/2014
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Phát triển kinh doanh chi nhánh - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 25/02/2014 25/03/2014
Thông báo tuyển dụng CV QHKH, Trưởng nhóm kinh doanh PGD Tân Sơn Nhất TP. Hồ Chí Minh 20/02/2014 28/02/2014
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Kế toán thanh toán - Trung tâm thẻ Hà Nội 19/02/2014 19/03/2014
Tuyển dụng vị trí HTKD phi tín dụng, Quan hệ khách hàng - CN Vũng Tàu Vũng Tàu 02/01/2014 04/03/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán quốc tế tại Vũng Tàu Vũng Tàu 17/02/2014 17/03/2014
Thông báo tuyển dụng CV Kinh doanh và Hỗ trợ kinh doanh Phòng KHDN PGD Hoàn Kiếm Hà Nội 16/02/2014 28/02/2014
Thông báo tuyển dụng các vị trí CV Thẩm định,CV Kinh doanh, Cv Hỗ trợ kinh doanh Phòng KHDN trên tòan hệ thống Hà Nội 11/02/2014 15/03/2014
Thông báo tuyển dụng CV Kinh doanh và Hỗ trợ kinh doanh Phòng KHDN tại Hà Nội Hà Nội 10/02/2014 10/3/2014
Thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên tại Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội 08/01/2014 08/02/2014
Lên đầu trang