Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BÁN LẺ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 13/07/2017 31/12/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tài chính - Khối Tài chính Kế toán (lĩnh vực xây dựng cơ bản) Hà Nội 30/03/2018 31/10/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính sách và Phát triển sản phẩm - Phòng Phát triển sản phẩm và Quản lý kinh doanh - Khối Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội 24/08/2018 31/10/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội 24/08/2018 31/10/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm toán nội bộ - Trụ sở chính Hà Nội 24/08/2018 30/11/2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ & KIỂM SOÁT VIÊN PHÒNG KẾ TOÁN KHO QUỸ - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Hải Phòng 27/07/2018 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng Nhân viên Trung tâm Công nghệ thông tin - Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 10/08/2018 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính) Hà Nội 08/08/2018 31/08/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên thuộc Khối Tài chính Kế toán (Chính sách kế toán & Quản trị Tài chính) Hà Nội 07/06/2018 31/10/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Vận hành tín dụng tại Hồ Chí Minh, Thái Bình, Cần Thơ, Bình Dương, Quy Nhơn Hồ Chí Minh, Thái Bình, Cần Thơ, Bình Dương, Quy Nhơn 08/08/2018 31/10/2018
Lên đầu trang