Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên thuộc Khối Quản trị rủi ro Hà Nội 24/07/2018 31/12/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí: Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề - Khối Quản lý nợ có vấn đề Hà Nội 01/06/2018 31/10/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 10/05/2018 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 10/04/2018 30/09/2018
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát nội bộ - Khối Tuân thủ Hà Nội 10/04/2018 30/09/2018
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Khu vực Hồ Chí Minh, Thái Bình Hồ Chí Minh, Thái Bình 16/10/2017 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên & Kiểm ngân- Quảng Ninh & Hải Dương Quảng Ninh & Hải Dương 16/01/2018 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định khách hàng Doanh nghiệp và Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Bán lẻ - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 09/03/2018 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Khách hàng doanh nghiệp - Tại Chi nhánh & Phòng giao dịch trên toàn hệ thống OceanBank Hà Nội (HN), Tp. Hồ Chí Minh(HCM), Bắc Giang (BG), Bình Dương (BD), Cà Mau (CM), Cần Thơ (CT), Đà Nẵng (DN), Đồng Nai (DNa), Hà Tĩnh (HT), Hải Dương (HD), Hải Phòng (HP), Nha Trang (NT), Quảng Ngãi (QNg), Quảng Ninh (QN), Quy Nhơn (QNh), Thái Bình (TB), Thanh Hóa (TH), Nghệ An (VINH), Vũng Tàu (VT) 04/07/2017 31/07/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính) Hà Nội 28/11/2017 31/07/2018
Lên đầu trang