Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Phó Giám đốc phòng KHCN Chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng 09/09/2016 20/10/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH trên toàn hệ thống Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng , Quảng Ngãi , Hà Tĩnh, Đồng Nai, Cần Thơ, Bình Dương 01/09/2016 15/10/2016
Thông báo tuyển dụng Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 01/09/2016 15/10/2016
Thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Hải Phòng, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng 01/09/2016 30/09/2016
Thông báo tuyển dụng chuyên viên - Trung tâm công nghệ thông tin 11/09/2016 16/08/2016 Hà Nội
Thông báo tuyển dụng chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp tại các Chi nhánh/PGD khu vực Hà Nội, HCM, Quảng Ngãi Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi 16/08/2016 10/09/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Hà Nội, Hồ Chí Minh 21/07/2016 30/08/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên – Phòng Thẩm định tài sản – Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội, Hồ Chí Minh 21/07/2016 15/08/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên quan hệ khách hàng PGD Mạo Khê, Quảng Ninh Mạo Khê, Quảng Ninh 13/07/2016 31/07/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên giao dịch khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 13/07/2016 31/07/2016
Lên đầu trang