Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng vị trí: Giám đốc / Phó Giám đốc Vân hành tín dụng tại Hải Phòng / Đồng Nai / Cần Thơ Hải Phòng / Đồng Nai / Cần Thơ 25/09/2017 31/12/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên - Trung tâm Công nghệ thông tin Hà Nội 04/07/2017 15/11/2017
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Bán lẻ - Chi nhánh Hồ Chí Minh thuộc OceanBank Hồ Chí Minh 31/08/2017 30/11/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Hải Phòng - OceanBank Hải Phòng 16/08/2017 31/01/2018
Thông báo tuyển dụng các vị trí Chuyên viên - Khối Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội 29/08/2017 30/09/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Vận hành tín dụng - Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội 17/08/2017 31/10/2017
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Khối Thanh toán quốc tế (Hội sở chính) Hà Nội, Hồ Chí Minh 15/08/2017 31/08/2017
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Chi nhánh / Phòng giao dịch tại Hồ Chí Minh - Hải Phòng - Mạo Khê (Quảng Ninh) thuộc OceanBank Hồ Chí Minh - Hà Nội - Mạo Khê (Quảng Ninh) 09/08/2017 31/10/2017
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Tài chính Kế toán thuộc Khối Tài chính Kế toán Hà Nội 04/08/2017 15/09/2017
Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh tại các Đơn vị trên toàn hệ thống Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh (HCM) và các Chi nhánh toàn hệ thống 27/07/2017 31/10/2017
Lên đầu trang