Thông tin tuyển dụng

Nội dung công việc Địa điểm
làm việc
Ngày đăng
tuyển dụng
Ngày hết hạn
Thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Quảng Ninh Quảng Ninh 06/06/2016 30/06/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên – Phòng Thẩm định tài sản – Khối Thẩm định tín dụng Hà Nội, Hồ Chí Minh 06/06/2016 30/06/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên – Trung tâm đào tạo – Khối Nhân sự và Quản trị văn phòng Hà Nội 03/06/2016 30/06/2016
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Đồng Nai Đồng Nai 30/05/2016 31/07/2016
Thông báo tuyển dụng Nhân viên IT - Chi nhánh Bình Dương Bình Dương 26/05/2016 15/06/2016
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp các khu vực: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Bình, Thanh Hóa, TP.Vinh, Vũng Tàu Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Hải Dương, Nha Trang, Quảng Ninh, Quy Nhơn, Thái Bình, Thanh Hóa, TP.Vinh, Vũng Tàu 16/05/2016 30/06/2016
Thông báo Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ khách hàng khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh 16/05/2016 31/07/2016
Thông báo Tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh - Khách hàng doanh nghiệp - khu vực Đông Anh, Hà Nội Đông Anh, Hà Nội 06/05/2016 31/07/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh quản lý tín dụng - khu vực Đông Anh, Hà Nội Đông Anh, Hà Nội 04/05/2016 30/06/2016
Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh tín dụng - khu vực Đông Anh, Hà Nội Đông Anh, Hà Nội 04/05/2016 31/07/2016
Lên đầu trang