Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất

Thông tin lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

 • Cá nhân
 • Doanh nghiệp
 • Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Khách hàng Cá nhân

  Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho khách hàng cá nhân

  Áp dụng từ ngày 25/05/2021

  STT

  Loại ngoại tệ

  Lãi suất (%/năm)

  1

  CAD

  0

  2

  AUD

  0

  3

  EUR

  0

  4

  GBP

  0

  5

  JPY

  0

  6

  SGD

  0

  7

  AED

  0

   

 • Tiết kiệm thường

  Áp dụng từ 22/03/2021;

  BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

   

  THỜI HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
   Lãi suất cuối kìUSD
  Tại quầy Online  
  Không kỳ hạn 0.20 0.20 0  
  1 tuần 0.20 0.20 0  
  2 tuần 0.20 0.20 0  
  3 tuần 0.20 0.20 0  
  01 tháng 3.30 3.30 0
  02 tháng 3.40 3.40 0
  03 tháng 3.50 3.50 0
  04 tháng 3.50 3.50 0
  05 tháng 3.50 3.50 0
  06 tháng 5.30 5.30 0
  07 tháng 5.30 5.30 0
  08 tháng 5.40 5.40
  09 tháng 5.40 5.40
  10 tháng 5.50 5.50
  11 tháng 5.80 5.80
  12 tháng 6.10 6.10
  13 tháng 6.10 6.10
  15 tháng 6.25 6.25 0
  18 tháng 6.60 6.60
  24 tháng 6.60 6.60 0
  36 tháng 6.60 6.60

  Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

   

                 

 • Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn dành cho KHCN

  BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

  THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰCLÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
  Dưới 30 ngày 0.20
  Từ 30 đến 59 ngày 3.30
  Từ 60 đến 89 ngày 3.40
  Từ 90 đến 119 ngày 3.50
  Từ 120 đến 149 ngày 3.50
  Từ 150 đến 179 ngày 3.50
  Từ 180 đến 209 ngày 5.30
  Từ 210 đến 239 ngày 5.30
  Từ 240 đến 269 ngày 5.40
  Từ 270 đến 299 ngày 5.40
  Từ 300 đến 329 ngày 5.50
  Từ 330 đến 359 ngày 5.80
  Từ 360 đến 389 ngày 6.10
  Từ 390 đến 449 ngày 6.10
  Từ 450 đến 539 ngày 6.25
  Từ 540 đến 719 ngày 6.60
  Từ 720 đến 899 ngày 6.60
  Từ 900 đến 1079 ngày 6.60
  Từ 1080 đến 1259 ngày 6.60
  Từ 1260 đến 1439 ngày 6.60
  Từ 1440 đến 1619 ngày 6.60
  Từ 1620 ngày trở lên 6.60

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • SmartSavings

  BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG MINH - SMARTSAVINGS

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

  THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾLÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
   
  Từ 30 đến 59 ngày 3.30
  Từ 60 đến 89 ngày 3.40
  Từ 90 đến 119 ngày 3.50
  Từ 120 đến 149 ngày 3.50
  Từ 150 đến 179 ngày 3.50
  Từ 180 đến 209 ngày 5.30
  Từ 210 đến 239 ngày 5.30
  Từ 240 đến 269 ngày 5.40
  Từ 270 đến 299 ngày 5.40
  Từ 300 đến 329 ngày 5.50
  Từ 330 đến 359 ngày 5.80
  Từ 360 đến 389 ngày 6.10
  Từ 390 đến 449 ngày 6.10
  Từ 450 đến 539 ngày 6.25
  Từ 540 đến 719 ngày 6.60
  Từ 720 đến 899 ngày 6.60
  Từ 900 đến 1079 ngày 6.60
  Từ 1080 đến 1259 ngày 6.60
  Từ 1260 đến 1439 ngày 6.60
  Từ 1440 đến 1619 ngày 6.60
  Từ 1620 trở lên 6.60

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • Lãi suất huy động heo đất 4.0

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

   

  THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
   3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
  Dưới 1 tháng 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
  01 tháng 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
  02 tháng 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
  03 tháng 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
  04 tháng - 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
  05 tháng - 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
  06 tháng - 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
  07 tháng - - 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
  08 tháng - - 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
  09 tháng - - 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
  10 tháng - - - 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
  11 tháng - - - 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
  12 tháng - - - 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
  13 tháng - - - - 6.10 6.10 6.10 6.10
  15 tháng - - - - 6.25 6.25 6.25 6.25
  18 tháng - - - - 6.60 6.60 6.60 6.60
  24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 6.60 6.60 6.60 6.60
  36 tháng trở lên - - - - - 6.60 6.60 6.60

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • Gửi góp siêu linh hoạt

  BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

  THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
   3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
  Dưới 1 tháng 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
  01 tháng 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30
  02 tháng 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
  03 tháng 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
  04 tháng - 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
  05 tháng - 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
  06 tháng - 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
  07 tháng - - 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30
  08 tháng - - 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
  09 tháng - - 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
  10 tháng - - - 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
  11 tháng - - - 5.80 5.80 5.80 5.80 5.80
  12 tháng - - - 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
  13 tháng - - - - 6.10 6.10 6.10 6.10
  15 tháng - - - - 6.25 6.25 6.25 6.25
  18 tháng - - - - 6.60 6.60 6.60 6.60
  24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 6.60 6.60 6.60 6.60
  36 tháng trở lên - - - - - 6.60 6.60 6.60 

  Ghi chú : Các Tài khoản tiết kiệm theo các sản phẩm: Tích luy an cư, Yêu thương cho con, Gửi góp siêu linh hoạt áp dụng mức lãi suất tại biểu này cho từng lần gửi tiền tương ứng theo thời hạn gửi tiền từng lần

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • Lãi suất cho vay áp dụng với Thẻ tín dụng Quốc tế Visa
  STTSẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNGLÃI SUẤTLOẠI TIỀNTHỜI GIAN ÁP DỤNG
  1 Thẻ Tín dụng quốc tế VISA OceanBank (VISA CREDIT) 18%/năm VND Từ 27/06/2017

  Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất nợ trong hạn

 • Tiết kiệm lĩnh lãi trước

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

  Thời hạnVNĐUSD
  01 tháng 3.19% 0%
  02 tháng 3.28% 0%
  03 tháng 3.38% 0%
  04 tháng 3.38% 0%
  05 tháng 3.38% 0%
  06 tháng 5.03% 0%
  07 tháng 5.03% 0%
  08 tháng 5.12% 0%
  09 tháng 5.12% 0%
  10 tháng 5.21% 0%
  11 tháng 5.48% 0%
  12 tháng 5.74% 0%
  13 tháng 5.74% 0%
  15 tháng 5.88% 0%
  18 tháng 6.19% 0%
  24 tháng 6.19% 0%
  36 tháng 6.19% 0%

   

  Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • Tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

  Thời hạn vnđ usd
  Tại quầyOnline 
  02 tháng 3.39%  3.39% 0%
  03 tháng 3.48%  3.48% 0%
  04 tháng 3.48%  3.48% 0%
  05 tháng 3.47%  3.47% 0%
  06 tháng 5.24%  5.24% 0%
  07 tháng 5.23%  5.23% 0%
  08 tháng 5.31%  5.31% 0%
  09 tháng 5.30%  5.30% 0%
  10 tháng 5.38%  5.38% 0%
  11 tháng 5.66%  5.66% 0%
  12 tháng 5.93%  5.93% 0%
  18 tháng 6.30%  6.30% 0%
  24 tháng 6.21%  6.21% 0%
  36 tháng 6.03%  6.03% 0%

   

  Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ.

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý

  Áp dụng từ ngày 22/03/2021

  Thời hạnvnđusd
  Tại quầyOnline 
  12 tháng 5.96% 5.96% 0%
  18 tháng 6.34% 6.34% 0%
  24 tháng 6.24% 6.24% 0%
  36 tháng 6.06% 6.06% 0%

  Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ. 

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

 • Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

  Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho Tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

  Áp dụng từ ngày 25/05/2021

  STT

  Loại tiền

  Lãi suất (%/năm)

  1

  VND

  0

  2

  USD

  0

  3

  CAD

  0

  4

  AUD

  0

  5

  EUR

  0

  6

  GBP

  0

  7

  JPY

  0

  8

  SGD

  0

  9

  AED

  0

 • Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế

  Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán cho tổ chức kinh tế

  (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

  Áp dụng từ ngày 25/05/2021

  STT

  Loại ngoại tệ

  Lãi suất (%/năm)

  1

  CAD

  0

  2

  AUD

  0

  3

  EUR

  0

  4

  GBP

  0

  5

  JPY

  0

  6

  SGD

  0

  7

  AED

  0

 • Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế

  Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế 

  (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

  Áp dụng từ ngày 15/03/2021 

  KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
  VNĐUSD
  Lĩnh lãi cuối kỳLĩnh lãi đầu kỳLĩnh lãi hàng thángLĩnh lãi hàng quý 
  TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng. 0.10       0
  Over Night 0.10       0
  1 tuần 0.15       0
  2 tuần 0.15       0
  3 tuần 0.15       0
  01 tháng 2.80 2.72     0
  02 tháng 2.80 2.72 2.79   0
  03 tháng 3.00 2.91 2.99   0
  04 tháng 3.00 2.91 2.98   0
  05 tháng 3.00 2.91 2.98   0
  06 tháng 3.50 3.38 3.47   0
  07 tháng 3.50 3.38 3.47   0
  08 tháng 3.50 3.38 3.46   0
  09 tháng 3.60 3.47 3.55   0
  10 tháng 3.60 3.47 3.55   0
  11 tháng 3.60 3.47 3.54   0
  12 tháng 4.60 4.39 4.50 4.52 0
  24 tháng 4.60 4.39 4.40 4.42 0

  Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.