Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất

Thông tin lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp

 • Cá nhân
 • Doanh nghiệp
 • Tiết kiệm thường

  BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

  KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
  Lãi suất cuối kìUSD
  TGTT và TKKKH 0.80 0  
  1 tuần 1.00 0  
  2 tuần 1.00 0  
  3 tuần 1.00 0  
  01 tháng 5.40 0
  02 tháng 5.40 0
  03 tháng 5.50 0
  04 tháng 5.50 0
  05 tháng 5.50 0
  06 tháng 6.85 0
  07 tháng 6.20 0
  08 tháng 6.30
  09 tháng 6.30
  10 tháng 6.60
  11 tháng 6.80
  12 tháng 7.40
  13 tháng 7.40
  15 tháng 7.40 0
  18 tháng 7.20
  24 tháng 7.30 0
  36 tháng 7.40

   

 • SmartSavings

  BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG MINH - SMARTSAVINGS

  Áp dụng từ ngày 11/12/2017

  KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾLÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
   
  Từ 30 đến 59 ngày 5.40
  Từ 60 đến 89 ngày 5.40
  Từ 90 đến 119 ngày 5.50
  Từ 120 đến 149 ngày 5.50
  Từ 150 đến 179 ngày 5.50
  Từ 180 đến 209 ngày 6.85
  Từ 210 đến 239 ngày 6.20
  Từ 240 đến 269 ngày 6.30
  Từ 270 đến 299 ngày 6.30
  Từ 300 đến 329 ngày 6.60
  Từ 330 đến 359 ngày 6.80
  Từ 360 đến 389 ngày 7.40
  Từ 390 đến 449 ngày 7.40
  Từ 450 đến 539 ngày 7.40
  Từ 540 đến 719 ngày 7.20
  Từ 720 đến 899 ngày 7.30
  Từ 900 đến 1079 ngày 7.30
  Từ 1080 đến 1259 ngày 7.40
  Từ 1260 đến 1439 ngày 7.40
  Từ 1440 đến 1619 ngày 7.40
  Từ 1620 đến 1800 ngày 7.40
 • Gửi góp siêu linh hoạt

  BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT
  Áp dụng từ ngày 01/01/2018

  KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
   3 tháng 6 tháng

  9 tháng

  1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
  Dưới 1 tháng 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
  01 tháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
  02 tháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
  03 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
  04 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
  05 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
  06 tháng - 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85 6.85
  07 tháng - - 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
  08 tháng - - 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
  09 tháng - - 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
  10 tháng - - - 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
  11 tháng - - - 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
  12 tháng - - - 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
  13 tháng - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
  15 tháng - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
  18 tháng - - - - 7.2 7.2 7.2 7.2
  24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 7.3 7.3 7.3 7.3
  36 tháng trở lên - - - - - 7.4 7.4 7.4
 • Lãi suất cho vay áp dụng với Thẻ tín dụng Quốc tế Visa
  STTSẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNGLÃI SUẤTLOẠI TIỀNTHỜI GIAN ÁP DỤNG
  1 Thẻ Tín dụng quốc tế VISA OceanBank (VISA CREDIT) 18%/năm VND Từ 27/06/2017
 • Tiết kiệm lĩnh lãi trước
  Kỳ hạnVNĐUSD
  01 tháng 5.12% 0%
  02 tháng 5.12% 0%
  03 tháng 5.21% 0%
  04 tháng 5.21% 0%
  05 tháng 5.21% 0%
  06 tháng 6.41% 0%
  07 tháng 5.84% 0%
  08 tháng 5.93% 0%
  09 tháng 5.93% 0%
  10 tháng 6.19% 0%
  11 tháng 6.37% 0%
  12 tháng 6.89% 0%
  13 tháng 6.89% 0%
  15 tháng 6.89% 0%
  18 tháng 6.72% 0%
  24 tháng 6.80% 0%
  36 tháng 6.89% 0%


  *Chú ý:
  - Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng không được hưởng lãi cho số tiền gửi tiết kiệm trên sổ, Ngân hàng sẽ khấu trừ phần lãi đã trả trước vào số tiền gửi tiết kiệm ghi trên Sổ tiết kiệm khách hàng.
  - Trường hợp đáo hạn Sổ tiết kiệm nhưng khách hàng chưa đến lĩnh tiền, OceanBank sẽ chuyển gốc sổ tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

 • Tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng
  kỳ hạnvnđusd
  02 tháng 5.39% 0%
  03 tháng 5.47% 0%
  04 tháng 5.46% 0%
  05 tháng 5.45% 0%
  06 tháng 6.75% 0%
  07 tháng 6.11% 0%
  08 tháng 6.19% 0%
  09 tháng 6.17% 0%
  10 tháng 6.44% 0%
  11 tháng 6.61% 0%
  12 tháng 7.16% 0%
  18 tháng 6.86% 0%
  24 tháng 6.83% 0%
  36 tháng 6.70% 0%


  *Chú ý:
  Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ:
  - Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.
  - Trường hợp đến hạn thanh toán lãi, khách hàng không đến lĩnh lãi thì số tiền lãi sẽ được OceanBank chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

 • Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý
  kỳ hạnvnđusd
  12 tháng 7.20% 0%
  18 tháng 6.90% 0%
  24 tháng 6.87% 0%
  36 tháng 6.74% 0%


  *Chú ý:
  Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ:
  - Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.
  - Trường hợp đến hạn thanh toán lãi, khách hàng không đến lĩnh lãi thì số tiền lãi sẽ được OceanBank chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

 • Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế

  Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế 

  (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

  Áp dụng từ ngày 19/1/2018 (cho lãi suất VNĐ) và từ ngày 28/9/2015 (cho lãi suất USD)

  KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
  VNĐUSD
  Lĩnh lãi cuối kỳLĩnh lãi đầu kỳLĩnh lãi hàng thángLĩnh lãi hàng quý 
  TGTT và TKKKH 0.50       0
  Over Night 0.50       0
  1 tuần 1.00       0
  2 tuần 1.00       0
  3 tuần 1.00       0
  01 tháng 4.30 4.10     0
  02 tháng 4.50 4.30 4.45   0
  03 tháng 4.70 4.45 4.65   0
  04 tháng 4.70 4.45 4.65   0
  05 tháng 4.70 4.45 4.65   0
  06 tháng 5.10 4.85 5.05   0
  07 tháng 5.10 4.85 5.00   0
  08 tháng 5.10 4.85 5.00   0
  09 tháng 5.50 5.20 5.40   0
  10 tháng 5.50 5.20 5.35   0
  11 tháng 5.50 5.20 5.35   0
  12 tháng 6.20 5.80 6.00 6.05 0
  24 tháng 6.50 6.10 6.10 6.15 0
 • Sản phẩm Gia tăng giá trị tiền gửi đối với Khách hàng tổ chức tại OceanBank

  Áp dụng từ: 1/7/2016

  Kỳ hạn tiền gửiMức lãi suất (%/năm)
  01 tháng 4.8
  02 tháng 4.9
  03 tháng 5.1
  04 tháng 5.2
  05 tháng 5.2
  06 tháng 5.9
  07 tháng 5.9
  08 tháng 5.9
  09 tháng 5.9
  10 tháng 5.9
  11 tháng 5.9
  12 tháng 6.6
  13 tháng 6.6
  24 tháng 6.8

  - Lãi suất huy động dành cho khách hàng tổ chức đảm bảo tuân thủ quy định trần lãi suất tối đa của NHNN.