Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm thường

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ 20/03/2017; Lãi suất tiền USD áp dụng từ 17/03/2017

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
< 1 tỷ (VND)Từ 1 tỷ-<5 tỷ (VND) Từ 5 tỷ trở lên (VND)USD
TGTT và TKKKH 0.80 0.80 0.80 0  
1 tuần 1.00 1.00 1.00 0  
2 tuần 1.00 1.00 1.00 0  
3 tuần 1.00 1.00 1.00 0  
01 tháng 5.30 5.40 5.50 0
02 tháng 5.20 5.40 5.50 0
03 tháng 5.50 5.50 5.50 0
04 tháng 5.50 5.50 5.50 0
05 tháng 5.50 5.50 5.50 0
06 tháng 6.50 6.70 6.90 0
07 tháng 6.20 6.20 6.20 0
08 tháng 6.30 6.30 6.30
09 tháng 6.30 6.30 6.30
10 tháng 6.60 6.60 6.60
11 tháng 6.70 6.80 6.90
12 tháng 7.30 7.40 7.50
13 tháng 7.30 7.40 7.50
15 tháng 7.30 7.40 7.50 0
18 tháng 7.20 7.20 7.20
24 tháng 7.30 7.30 7.30 0
36 tháng 7.40 7.40 7.40

 

Lên đầu trang