Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm thường

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ 26/03/2019; Lãi suất tiền USD áp dụng từ 17/03/2017

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ 26/03/2019

KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
Lãi suất cuối kìUSD
TGTT và TKKKH 0.50 0  
1 tuần 1.00 0  
2 tuần 1.00 0  
3 tuần 1.00 0  
01 tháng 5.30 0
02 tháng 5.40 0
03 tháng 5.50 0
04 tháng 5.50 0
05 tháng 5.50 0
06 tháng 6.80 0
07 tháng 6.30 0
08 tháng 6.40
09 tháng 6.40
10 tháng 6.70
11 tháng 6.80
12 tháng 7.50
13 tháng 7.50
15 tháng 7.40 0
18 tháng 7.20
24 tháng 7.30 0
36 tháng 7.40

 

Lên đầu trang