Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm thường

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ 09/08/2019; Lãi suất tiền USD áp dụng từ 17/03/2017

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ 09/08/2019

THỜI HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
 Lãi suất cuối kìUSD
Tại quầy Online  
Không kỳ hạn 0.50 0.50 0  
1 tuần 1.00 1.0 0  
2 tuần 1.00 1.0 0  
3 tuần 1.00 1.0 0  
01 tháng 5.30 5.40 0
02 tháng 5.40 5.50 0
03 tháng 5.50 5.50 0
04 tháng 5.50 5.50 0
05 tháng 5.50 5.50 0
06 tháng 6.80 6.90 0
07 tháng 6.30 6.40 0
08 tháng 6.40 6.50
09 tháng 6.40 6.50
10 tháng 6.70 6.80
11 tháng 6.80 6.90
12 tháng 7.80 7.90
13 tháng 7.50 7.60
15 tháng 7.40 7.50 0
18 tháng 7.20 7.30
24 tháng 7.30 7.40 0
36 tháng 7.40 7.50

 

Lưu ý: Biểu lãi suất mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Ghi chú : Lãi suất áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.

               

Lên đầu trang