Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm thường

Lãi suất tiền VNĐ áp dụng từ 1/1/2017; Lãi suất tiền USD áp dụng từ 18/12/2015

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THƯỜNG

KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
< 1 tỷ (VND)Từ 1 tỷ-<5 tỷ (VND) (*)Từ 5 tỷ trở lên (VND)USD
TGTT và TKKKH 0.80 0.80 0.80 0  
1 tuần 1.00 1.00 1.00 0  
2 tuần 1.00 1.00 1.00 0  
3 tuần 1.00 1.00 1.00 0  
01 tháng 5.20 5.20 5.20 0
02 tháng 5.20 5.40 5.50 0
03 tháng 5.50 5.50 5.50 0
04 tháng 5.50 5.50 5.50 0
05 tháng 5.50 5.50 5.50 0
06 tháng 6.20 6.50 6.60 0
07 tháng 6.20 6.20 6.20 0
08 tháng 6.30 6.30 6.30
09 tháng 6.30 6.30 6.30
10 tháng 6.60 6.60 6.60
11 tháng 6.60 6.60 6.60
12 tháng 7.00 7.10 7.20
13 tháng 7.00 7.00 7.00
15 tháng 7.20 7.20 7.20 0
18 tháng 7.20 7.20 7.20
24 tháng 7.30 7.30 7.30 0
36 tháng 7.40 7.40 7.40

(*) Chú ý:
Lãi suất trả lãi cuối kỳ đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng là lãi suất cơ sở để xác định lãi suất cho vay khách hàng.

Lên đầu trang