Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm lĩnh lãi trước

Áp dụng từ 09/08/2019

Thời hạnVNĐUSD
01 tháng 5.03% 0%
02 tháng 5.12% 0%
03 tháng 5.21% 0%
04 tháng 5.21% 0%
05 tháng 5.21% 0%
06 tháng 6.37% 0%
07 tháng 5.93% 0%
08 tháng 6.02% 0%
09 tháng 6.02% 0%
10 tháng 6.28% 0%
11 tháng 6.37% 0%
12 tháng 7.24% 0%
13 tháng 6.98% 0%
15 tháng 6.89% 0%
18 tháng 6.72% 0%
24 tháng 6.80% 0%
36 tháng 6.89% 0%

 

Lưu ý: Biểu lãi suất mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang