Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm lĩnh lãi trước

Áp dụng từ 11/12/2017

Kỳ hạnVNĐUSD
01 tháng 5.12% 0%
02 tháng 5.12% 0%
03 tháng 5.21% 0%
04 tháng 5.21% 0%
05 tháng 5.21% 0%
06 tháng 6.41% 0%
07 tháng 5.84% 0%
08 tháng 5.93% 0%
09 tháng 5.93% 0%
10 tháng 6.19% 0%
11 tháng 6.37% 0%
12 tháng 6.89% 0%
13 tháng 6.89% 0%
15 tháng 6.89% 0%
18 tháng 6.72% 0%
24 tháng 6.80% 0%
36 tháng 6.89% 0%


*Chú ý:
- Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng không được hưởng lãi cho số tiền gửi tiết kiệm trên sổ, Ngân hàng sẽ khấu trừ phần lãi đã trả trước vào số tiền gửi tiết kiệm ghi trên Sổ tiết kiệm khách hàng.
- Trường hợp đáo hạn Sổ tiết kiệm nhưng khách hàng chưa đến lĩnh tiền, OceanBank sẽ chuyển gốc sổ tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Lên đầu trang