Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Gửi góp siêu linh hoạt

Áp dụng từ ngày 09/08/2019

BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT


Áp dụng tại quầy từ ngày 09/08/2019

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
01 tháng 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
02 tháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
03 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
04 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
05 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
06 tháng - 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
07 tháng - - 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
08 tháng - - 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
09 tháng - - 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
10 tháng - - - 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
11 tháng - - - 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
12 tháng - - - 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
13 tháng - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
15 tháng - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
18 tháng - - - - 7.2 7.2 7.2 7.2
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 7.3 7.3 7.3 7.3
36 tháng trở lên - - - - - 7.4 7.4 7.4

 

Áp dụng Online từ ngày 09/08/2019

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
01 tháng 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
02 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
03 tháng 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
04 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
05 tháng - 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
06 tháng - 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
07 tháng - - 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4
08 tháng - - 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
09 tháng - - 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
10 tháng - - - 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8
11 tháng - - - 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
12 tháng - - - 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9
13 tháng - - - - 7.6 7.6 7.6 7.6
15 tháng - - - - 7.5 7.5 7.5 7.5
18 tháng - - - - 7.3 7.3 7.3 7.3
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 7.4 7.4 7.4 7.4
36 tháng trở lên - - - - - 7.5 7.5 7.5


Lưu ý: Biểu lãi suất mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang