Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Gửi góp siêu linh hoạt

BIỂU LÃI SUẤT GỬI GÓP SIÊU LINH HOẠT
Áp dụng từ ngày 21/11/2016

KỲ HẠNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 06 tháng 09 tháng11 tháng
Dưới 1 tháng 0.80 0.80 0.80
01 tháng 5.20 5.20 5.20
02 tháng 5.20 5.20 5.20
03 tháng 5.50 5.50 5.50
04 tháng 5.50 5.50 5.50
05 tháng 5.50 5.50 5.50
06 tháng 6.20 6.20 6.20
07 tháng  - 6.20 6.20
08 tháng  - 6.30 6.30
09 tháng -  6.30 6.30
10 tháng - - 6.60
11 tháng - - 6.60
Lên đầu trang