Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất cho vay áp dụng với Thẻ tín dụng Quốc tế Visa

STTSẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNGLÃI SUẤTLOẠI TIỀNTHỜI GIAN ÁP DỤNG
1 Thẻ Tín dụng quốc tế VISA OceanBank có tài sản đảm bảo 24%/năm VND Từ 07/01/2013
2 Thẻ Tín dụng quốc tế VISA OceanBank không có tài sản đảm bảo 24%/năm VND Từ 07/01/2013
3 Thẻ Tín dụng quốc tế VISA OceanBank Professor’ Edition
Hạng thẻ vàng: Áp dụng cho khách hàng có học vị Tiến sỹ và/hoặc học hàm Phó Giáo sư trở lên (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ)
15%/năm VND Từ 16/12/2013
4 Thẻ Tín dụng quốc tế VISA OceanBank Professor’ Edition
Hạng thẻ bạc: Áp dụng cho khách hàng có học vị Thạc sỹ (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ)
18%/năm VND Từ 16/12/2013
Lên đầu trang