Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế (Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) Áp dụng từ ngày 19/1/2018 (cho lãi suất VNĐ) và từ ngày 28/9/2015 (cho lãi suất USD)

Biểu lãi suất huy động tiền gửi cho tổ chức kinh tế 

(Không bao gồm tổ chức tín dụng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài)

Áp dụng từ ngày 19/1/2018 (cho lãi suất VNĐ) và từ ngày 28/9/2015 (cho lãi suất USD)

KỲ HẠNLÃI SUẤT (%/năm)
VNĐUSD
Lĩnh lãi cuối kỳLĩnh lãi đầu kỳLĩnh lãi hàng thángLĩnh lãi hàng quý 
TGTT và TKKKH 0.50       0
Over Night 0.50       0
1 tuần 1.00       0
2 tuần 1.00       0
3 tuần 1.00       0
01 tháng 4.30 4.10     0
02 tháng 4.50 4.30 4.45   0
03 tháng 4.70 4.45 4.65   0
04 tháng 4.70 4.45 4.65   0
05 tháng 4.70 4.45 4.65   0
06 tháng 5.10 4.85 5.05   0
07 tháng 5.10 4.85 5.00   0
08 tháng 5.10 4.85 5.00   0
09 tháng 5.50 5.20 5.40   0
10 tháng 5.50 5.20 5.35   0
11 tháng 5.50 5.20 5.35   0
12 tháng 6.20 5.80 6.00 6.05 0
24 tháng 6.50 6.10 6.10 6.15 0
Lên đầu trang