Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

SmartSavings

Áp dụng từ ngày 01/07/2018

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM SẢN PHẨM TIẾT KIỆM THÔNG MINH - SMARTSAVINGS

Áp dụng từ ngày 01/07/2018

KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾLÃI SUẤT VNĐ (%/năm)
 
Từ 30 đến 59 ngày 5.30
Từ 60 đến 89 ngày 5.40
Từ 90 đến 119 ngày 5.50
Từ 120 đến 149 ngày 5.50
Từ 150 đến 179 ngày 5.50
Từ 180 đến 209 ngày 6.90
Từ 210 đến 239 ngày 6.20
Từ 240 đến 269 ngày 6.30
Từ 270 đến 299 ngày 6.30
Từ 300 đến 329 ngày 6.60
Từ 330 đến 359 ngày 6.80
Từ 360 đến 389 ngày 7.50
Từ 390 đến 449 ngày 7.60
Từ 450 đến 539 ngày 7.40
Từ 540 đến 719 ngày 7.20
Từ 720 đến 899 ngày 7.30
Từ 900 đến 1079 ngày 7.30
Từ 1080 đến 1259 ngày 7.40
Từ 1260 đến 1439 ngày 7.40
Từ 1440 đến 1619 ngày 7.40
Từ 1620 đến 1800 ngày 7.40
Lên đầu trang