Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất huy động heo đất 4.0

Đối với các thời hạn dưới 06 tháng áp dụng từ ngày 17/03/2020 Đối với các thời hạn từ 06 tháng trở lên áp dụng từ ngày 18/03/2020

Đối với các thời hạn dưới 06 tháng áp dụng từ ngày 17/03/2020
Đối với các thời hạn từ 06 tháng trở lên áp dụng từ ngày 18/03/2020

THỜI HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ CỦA TỪNG LẦNThời hạn của Tài khoản Tiết kiệm
 3 tháng 6 tháng 9 tháng1 năm2 năm3 năm4 năm5 năm
Dưới 1 tháng 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
01 tháng 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
02 tháng 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
03 tháng 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
04 tháng - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
05 tháng - 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
06 tháng - 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65
07 tháng - - 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15
08 tháng - - 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
09 tháng - - 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
10 tháng - - - 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55
11 tháng - - - 6.65 6.65 6.65 6.65 6.65
12 tháng - - - 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
13 tháng - - - - 7.35 7.35 7.35 7.35
15 tháng - - - - 7.25 7.25 7.25 7.25
18 tháng - - - - 7.05 7.05 7.05 7.05
24 tháng đến dưới 36 tháng - - - - 7.15 7.15 7.15 7.15
36 tháng trở lên - - - - - 7.25 7.25 7.25

Lưu ý: Biểu lãi suất mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang