Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Lãi suất cơ sở cho vay đối với khách hàng bán lẻ

Áp dụng từ ngày 23/12/2022

Thời hạn cho vay

Lãi suất cơ sở

Khoản vay ≤ 06 tháng

9,4%/năm

06 tháng < Khoản vay ≤ 12 tháng

9,8%/năm

Khoản vay > 12 tháng

10,2%/năm

Lên đầu trang