Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng

Áp dụng từ 11/12/2017

kỳ hạnvnđusd
02 tháng 5.39% 0%
03 tháng 5.47% 0%
04 tháng 5.46% 0%
05 tháng 5.45% 0%
06 tháng 6.75% 0%
07 tháng 6.11% 0%
08 tháng 6.19% 0%
09 tháng 6.17% 0%
10 tháng 6.44% 0%
11 tháng 6.61% 0%
12 tháng 7.16% 0%
18 tháng 6.86% 0%
24 tháng 6.83% 0%
36 tháng 6.70% 0%


*Chú ý:
Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ:
- Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.
- Trường hợp đến hạn thanh toán lãi, khách hàng không đến lĩnh lãi thì số tiền lãi sẽ được OceanBank chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

Lên đầu trang