Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý

Áp dụng từ ngày 20/12/2022

Áp dụng từ ngày 20/12/2022

Thời hạnvnđusd
Tại quầyOnline 
12 tháng 8.71% 8.71% 0%
18 tháng 8.71% 8.71% 0%
24 tháng 8.53% 8.53% 0%
36 tháng 8.20% 8.20% 0%

Ghi chú : Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng áp dụng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm lãi trả cuối kỳ. 

Lưu ý: Đây là mức lãi suất tối đa, chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Lên đầu trang