Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý

Áp dụng từ 11/12/2017

kỳ hạnvnđusd
12 tháng 7.20% 0%
18 tháng 6.90% 0%
24 tháng 6.87% 0%
36 tháng 6.74% 0%


*Chú ý:
Đối với tiết kiệm trả lãi định kỳ:
- Nếu khách hàng tất toán trước hạn, khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn. Nếu phần lãi đã lĩnh các kỳ trước nhiều hơn số lãi không kỳ hạn được hưởng thì OceanBank sẽ truy thu lại phần chênh lệch ngay sau khi trả lãi và gốc cho khách hàng theo nguyên tắc khấu trừ lãi trước và gốc sau.

Lên đầu trang