Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Tiết kiệm lĩnh lãi hàng quý

Áp dụng từ 09/08/2019

Thời hạnvnđusd
Tại quầyOnline 
12 tháng 7.58% 7.68% 0%
18 tháng 6.90% 7.00% 0%
24 tháng 6.87% 6.97% 0%
36 tháng 6.74% 6.84% 0%

 

Lưu ý: Biểu lãi suất mang tính chất tham khảo, vui lòng liên hệ Chi nhánh/Phòng giao dịch OceanBank để biết thêm chi tiết.

Ghi chú : Lãi suất áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tài khoản thanh toán, vốn chuyên dùng bằng mức lãi suất Không kỳ hạn của biểu lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm trả lãi cuối kỳ.

              

Lên đầu trang