Liên kết nhanh

Mạng lưới

Xem chi tiết

Sản phẩm Gia tăng giá trị tiền gửi đối với Khách hàng tổ chức tại OceanBank

Áp dụng từ: 1/7/2016

Áp dụng từ: 1/7/2016

Kỳ hạn tiền gửiMức lãi suất (%/năm)
01 tháng 4.8
02 tháng 4.9
03 tháng 5.1
04 tháng 5.2
05 tháng 5.2
06 tháng 5.9
07 tháng 5.9
08 tháng 5.9
09 tháng 5.9
10 tháng 5.9
11 tháng 5.9
12 tháng 6.6
13 tháng 6.6
24 tháng 6.8

- Lãi suất huy động dành cho khách hàng tổ chức đảm bảo tuân thủ quy định trần lãi suất tối đa của NHNN.

Lên đầu trang