Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm trả lãi định kỳ

Giới thiệu

Tiết kiệm trả lãi định kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó, khách hàng được lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý để phục vụ nhu cầu tài chính thường xuyên của cá nhân và gia đình. Phần gốc của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tiện ích sản phẩm

•  Lĩnh lãi định kỳ hàng tháng/quý

•  Tự động chuyển tiếp kỳ hạn gửi vào ngày đáo hạn

•  Được cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn, bảo lãnh, chuyển quyền sở hữu,....

•  Hình thức gửi tiết kiệm: tại quầy giao dịch của OceanBank

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm.

<