Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi có kỳ hạn

Giới thiệu

Tiền gửi có kỳ hạn là loại hình tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân bao gồm cả KH là người nước ngoài; người Việt Nam, người cư trú, người không cư trú. Khi gửi tiền KH sẽ ký kết thỏa thuận tiền gửi cùng các điều kiện điều khoản có liên quan với OceanBank

Tiện ích sản phẩm

•  Thời hạn gửi: từ 30 ngày đến 1800 ngày

•  Lãi suất cạnh tranh

•  Loại tiền gửi: VND; USD

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm

 

Đặc điểm sản phẩm

•  Điều kiện đối với người gửi tiền:

- Công dân Việt Nam (bao gồm cả người cư trú và người không cư trú);

- Cá nhân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 6 (sáu) tháng trở lên

•  Đối với KH cá nhân là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc chưa đủ 15 tuổi thực hiện việc gửi, nhận chi trả TGCKH thông qua người đại diện theo pháp luật; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật thực hiện việc gửi, nhận chi trả TGCKH thông qua người giám hộ (người đại diện theo pháp luật, người giám hộ gọi chung là người đại diện theo pháp luật). 

•  Đối với KH cá nhân là người nước ngoài, thời hạn gửi tiền tối đa (tính tại thời điểm gửi tiền hoặc thời điểm tái tục) bằng thời hạn hiệu lực còn lại của thị thực hoặc các giấy tờ khác xác định thời hạn được phép cư trú tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

•  KH gửi và nhận chi trả tiền gửi thông qua tài khoản thanh toán của chính KH mở tại OceanBank

•  Không giới hạn số lượng người gửi tiền chung ceanBank

•  Lãi suất tính theo số ngày thực gửi của khoản tiền tiết kiệm

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân

•  Khoản tiền gửi

•  Mẫu Thỏa thuận tiền gửi/ Điều kiện điều khoản/ các Mẫu biểu khác.

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15