Ngân hàng cá nhân

Cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, số dư tài khoản mở tại OceanBank

Giới thiệu

Tiện ích sản phẩm

•  Sử dụng chinh TTK mở tại OceanBank làm tài sản bảo đảm
•  Thủ tục nhanh gọn, đơn giản
•  Thời gian phê duyệt và giải ngân nhanh chóng

Đặc điểm sản phẩm

• Đối tượng:  Là các khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ tiết kiệm do OceanBank phát hành.

• Điều kiện đối với TTK nhận cầm cố

- TTK cầm cố phải do OceanBank phát hành

- TTK cầm cố phải thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người cầm cố/người cầm cố và bên đồng sở hữu, bên thứ ba, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa, hạn chế quyền sở hữu

-  TTK được cầm cố chưa đến hạn thanh toán

• Loại tiền cho vay: Đồng Việt Nam

• Hạn mức cho vay: Tối đa 95% giá trị TTK

• Thời hạn cho vay:

- Đối với TTK bằng ngoại tệ, TTK được mở theo hình thức gửi góp: tối đa 12 tháng

- Đối với nhiều TTK cùng loại và tự động tái tục: tối đa bằng thời hạn còn lại của TTK có thời hạn còn lại dài nhất kể từ ngày cầm cố

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy để nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng

•  CMND/Hộ chiếu/giấy tờ tương đương của khách hàng

•  STK dự định được cầm cố

•  Đăng ký qua địa chỉ: https://bankstore.oceanbank.vn

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15