Ngân hàng cá nhân

Cho vay cầm cố tiền gửi tại OceanBank

Giới thiệu

Tiện ích sản phẩm

•  Sử dụng chinh TTK mở tại OceanBank làm tài sản bảo đảm
•  Thủ tục nhanh gọn, đơn giản
•  Thời gian phê duyệt và giải ngân nhanh chóng

Đặc điểm sản phẩm

• Đối tượng:  Là các khách hàng cá nhân là chủ sở hữu thẻ tiết kiệm do OceanBank phát hành.

• Điều kiện đối với TTK nhận cầm cố

- TTK cầm cố phải do OceanBank phát hành

- Tiền gửi cầm cố thuộc quyền sở hữu/sở hữu chung hợp pháp của người cầm cố, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị phong tỏa hạn chế quyền sở hữu

-  TTK được cầm cố chưa đến hạn thanh toán

• Loại tiền cho vay: Đồng Việt Nam

• Mức cho vay: Tối đa 100% giá trị Tiền gửi.

• Thời gian cho vay:

- Tối đa bằng thời hạn còn lại của Tiền gửi cầm cố.

- Trường hợp cầm cố nhiều khoản tiền gửi: tối đa bằng thời hạn còn lại của khoản tiền gửi có thời hạn còn lại dài nhất kể từ ngày cầm cố.

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy để nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng

•  CMND/Hộ chiếu/giấy tờ tương đương của khách hàng

•  STK dự định được cầm cố

•  Đăng ký qua địa chỉ: https://bankstore.oceanbank.vn

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15