Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm gửi góp - Siêu linh hoạt

Giới thiệu

Là Tài khoản tiết kiệm gửi góp có kỳ hạn cho phép Khách hàng có thể chủ động gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm bất cứ lúc nào.

Tiện ích sản phẩm

•  Được cầm cố Thẻ tiết kiệm để vay vốn, bảo lãnh, chuyển quyền sở hữu,....

•  Đa dạng hình thức gửi tiết kiệm: tại quầy; thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử.

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm.

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân

•  Loại tiền gửi: VND

•  Mức tiền gửi tối thiểu lần đầu: 100.000 VND

•  Kỳ hạn gửi: 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; từ 1 đến 5 năm

•  Lãi suất áp dụng của từng lần gửi tiền được xác định căn cứ vào: ngày gửi tiền thực tế của lần gửi tiền đó và theo Biểu lãi suất tiết kiệm Gửi góp siêu linh hoạt do OceanBank ban hành trong từng thời kỳ

•  Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ, một lần tháng/quý

• Công thức tính lãi: Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Không tự động tái tục khi đến hạn. Trường hợp vào ngày đáo hạn KH không làm thủ tục tất toàn thì khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi được hưởng lãi KKH kể từ ngày đến hạn cho đến ngày tất toán TTK.

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

• Các quy định khi gửi tiết kiệm thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử:

 - OceanBank sẽ không phát hành Thẻ tiết kiệm đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử

   - Các Tài khoản tiền gửi tiết kiệm được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử sẽ không được chuyển nhượng hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan.

•  Số tiền gửi tối thiểu lần đầu 100,000 VND 

•  Phù hợp với mọi khách hàng

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Được cầm cố TTK để vay vốn.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân

•  Khoản tiền gửi tiết kiệm

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15