Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm gửi góp - Siêu linh hoạt

Giới thiệu

Là Tài khoản tiết kiệm gửi góp có kỳ hạn cho phép Khách hàng định kỳ hoặc đột xuất gửi tiền vào Tài khoản tiết kiệm siêu linh hoạt mà không giới hạn số tiền gửi và thời gian gửi

Tiện ích sản phẩm

Khách hàng định kỳ hoặc đột xuất gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm mà không giới hạn số tiền gửi và thời gian gửi.

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại tiền gửi: VND

•  Kỳ hạn gửi: 6, 9, 11 tháng

•  Định kỳ gửi tiền:

-  Không hạn chế thời gian gửi tiền

-  Thời gian thực tế tính đến ngày đáo hạn của lần gửi tiền phải đảm bảo tối thiểu 1 tháng. Nếu không đảm bảo, OceanBank từ chối nhận khoản tiền của lần gửi này vào TK Tiết kiệm gửi góp Siêu linh hoạt

•  Số tiền gửi khi mở tài khoản: 100.000 VND tối thiểu

•  Số tiền gửi góp mỗi lần: không giới hạn.

•  Lãi suất:

-  Theo quy định cụ thể của OceanBank

•  Tất toán TK gửi góp Siêu linh hoạt:

-  Tất toán đúng hạn: KH được hưởng lãi suất cố định theo Biểu lãi suất của Tiết kiệm gửi góp Siêu linh hoạt tại thời điểm mở Tài khoản

-  Tất toán trước hạn: Hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất công bố tại thời điểm tất toán

Hồ sơ thủ tục

•  CMTND/ Hộ chiếu còn hiệu lực

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15