Ngân hàng cá nhân

Cho vay thấu chi tài khoản thanh toán có tài sản bảo đảm khác TTK/GTCG

Giới thiệu

Sản phẩm dành cho Khách hàng có nhu cầu chi tiêu vượt quá số tiền có trên Tài khoản tiền gửi thanh toán

Tiện ích sản phẩm

•  Được sử dụng các tiện ích có trên thẻ ghi nợ nội địa

•  Hạn mức thấu chi cao

•  Trả nợ linh hoạt qua tài khoản thanh toán hoặc trực tiếp bằng tiền mặt

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng: 

- Khách hàng có khả năng tài chính và nguồn thu nhập có nhu cầu vay phục vụ mục đích tiêu dùng

- Có Hộ khẩu thường trú/ KT3 tại địa bàn có Đơn vị kinh doanh của OceanBank.

- Khách hàng có tài sản đảm bảo cho hạn mức thấu chi hoặc được Bên thứ ba bảo lãnh vay vốn tại OceanBank bằng tài sản hợp pháp và được OceanBank chấp nhận: Bất động sản, Xe ô tô đã qua sử dụng

•  Hạn mức thấu chi: tối thiểu 50 triệu đồng, tối đa 1 tỷ đông

•  Thời hạn cấp hạn mức thấu chi: 

- TSBĐ là BĐS: tối thiểu 6 tháng, tối đa 120 tháng

- TSBĐ là xe ô tô đã qua sử dụng: tối thiểu 6 tháng, tối đa 48 tháng

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy đề nghị vay thấu chi có tài sản bảo đảm (theo mẫu của Oceanbank);

•  Giấy đăng ký sử dụng các dịch vụ cá nhân (đối với trường hợp Khách hàng chưa có tài khoản TGTT).

•  Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người vay và vợ/chồng còn hiệu