Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm thông minh Smartsaving

Giới thiệu

Sản phẩm Tiết kiệm thông minh – Smart Savings: Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dành cho Khách hàng cá nhân, trong đó Khách hàng được quyền chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày cho khoản tiền gửi tiết kiệm theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của Khách hàng

Tiện ích sản phẩm

Khách hàng được quyền chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày cho khoản tiền gửi tiết kiệm theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của Khách hàng

Đặc điểm sản phẩm

•  Kỳ hạn gửi: từ 30 ngày đến 1800 ngày

•  Loại tiền gửi: VND

•  Phương thức trả lãi: toàn bộ lãi của khoản tiền gửi tiết kiệm được trả một lần vào ngày đáo hạn Thẻ tiết kiệmTất toán Tài khoản tiết kiệm thông minh SmartSaving

   - Tất toán đúng hạn: KH được nhận lãi suất cố định khi tất toán đúng hạ

   - Tất toán trước hạn: KH được hưởng lãi suất không kỳ hạn thấp nhất tại thời điểm tất toán trước hạn

Hồ sơ thủ tục

CMTND/ Hộ chiếu còn hiệu lực

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15