Ngân hàng cá nhân

Cho vay sản xuất kinh doanh khách hàng bán lẻ

Giới thiệu

Sản phẩm dành cho khách hàng bán lẻ có vay vốn để phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh

Tiện ích sản phẩm

•  Trả nợ theo theo nhiều phương thức.

•  Không giới hạn số tiền vay

•  Tài sản bảo đảm có thể là bất động sản hoặc ô tô

Đặc điểm sản phẩm

•  Thời hạn vay lên tới 84 tháng

•  Đối tượng:

 - Khách hàng bán lẻ có phương án kinh doanh khả thi và có nguồn thu từ kinh doanh ổn định

 - Khách hàng bán lẻ tuổi từ 18 tại thời điểm vay vốn và tối đa 60 tại thời điểm đáo hạn khoản vay

Hồ sơ thủ tục

•  Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Ngân hàng

•  Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu/CM quân nhân, Hộ khẩu, KT3/Xác nhận tạm trú, giấy ĐKKD

•  Hợp đồng lao động/Quyết định lương và sao kê bảng lương trong vòng 03 tháng

•  Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của Khách hàng

•  Các hồ sơ phương án vay vốn

•  Các hồ sơ liên quan tới tài sản thế chấp

•  Giấy tờ chứng minh thu nhập 

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15