Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi Online

Giới thiệu

Tiền gửi online là khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn do Khách hàng chủ động mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng online của OceanBank: Easy Internet Banking, Easy OceanBank Mobile.

Tiện ích sản phẩm

•  Hình thức gửi tiền hưởng lãi suất cao

•  Thực hiện tiện lợi thông qua các kênh Ngân hàng online của OceanBank

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng Khách hàng: Khách hàng cá nhân

•  Loại tiền gửi: VND

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn

•  Các loại hình gửi tiền: 

 

 Loại hình

Kỳ hạn Kéo dài kỳ hạn
Trả lãi cuối kỳ 1 tuần đến 36 tháng Tái tục tự động khi đến hạn 
Trả lãi định kỳ 2 tháng đến 36 tháng Tái tục tự động khi đến hạn 
Heo đất 4.0 3;6;9 tháng và từ 1 đến 5 năm  Vào ngày đến hạn nếu khách hàng không thực hiện thủ tục tất toán thì toàn bộ số tiền bao gồm cả gốc và lãi (nếu có) sẽ được tự động chuyển sang hình thức trả lãi cuối kỳ có thời hạn tương đương với thời hạn ban đầu của tài khoản Heo đất 4.0 hoặc sang thời hạn thấp hơn liền kề trong trường hợp OceanBank dừng triển khai huy động tại thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu của tài khoản Heo đất 4.0. 

 

 

 - Các Tài khoản tiền gửi online được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng online sẽ không được chuyển nhượng hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan.  

- OceanBank sẽ không phát hành Thẻ tiết kiệm đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng online

- Các khoản tiền gửi online chỉ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán của chính người gửi tiền mở tại OceanBank.

Hồ sơ thủ tục

•  KH cần đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng online của OceanBank để gửi tiền online và các tiện ích khác kèm theo

•  Số dư tiền gửi có sẵn trên tài khoản thanh toán của KH

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15