Ngân hàng cá nhân

Tiền gửi Online

Giới thiệu

Tiền gửi tiết kiệm online là khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn do KH chủ động mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank: Internet Banking, Mobile Banking.

Tiện ích sản phẩm

•  Lãi suất cạnh tranh.

•  Được cầm cố để vay vốn, bảo lãnh,....

•  Hình thức gửi tiết kiệm: qua các dịch vụ ngân hàng điện tử.

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm KH yêu cầu.

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng KH: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam.

•  Loại tiền gửi: VND.

•  Lãi suất áp dụng: Theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

• Công thức tính lãi:

 Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

•  Được hưởng lãi không kỳ hạn cho kỳ gửi tất toán trước hạn.

•  Các loại hình gửi tiền:

Loại hình

Thời hạn

Kéo dài thời hạn

Trả lãi cuối kỳ

1 tuần đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Trả lãi định kỳ

2 tháng đến 36 tháng

Tái tục tự động khi đến hạn

Heo đất 4.0

3;6;9 tháng và từ 1 đến 5 năm

Vào ngày đến hạn nếu KH không thực hiện thủ tục tất toán thì toàn bộ số tiền bao gồm cả gốc và lãi (nếu có) sẽ được tự động chuyển sang hình thức trả lãi cuối kỳ có thời hạn tương đương với thời hạn ban đầu của tài khoản Heo đất 4.0 hoặc sang thời hạn thấp hơn liền kề trong trường hợp OceanBank dừng triển khai huy động tại thời hạn tương ứng với thời hạn ban đầu của tài khoản Heo đất 4.0.

•  OceanBank sẽ không phát hành TTK đối với các khoản tiền gửi được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử.

•  Các Tài khoản tiết kiệm online được mở thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử sẽ không được chuyển giao QSH hay ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan.

•  Các Tài khoản tiết kiệm online chỉ được chi trả thông qua tài khoản thanh toán của chính KH mở tại OceanBank.

•  Trường hợp vào ngày nghỉ, ngày lễ KH thực hiện thành công thao tác Gửi/ Rút tiền Tiết kiệm Online thông qua các dịch vụ Ngân hàng điện tử thì giao dịch đó của KH sẽ được hệ thống OceanBank ghi nhận vào ngày làm việc tiếp theo.

Hồ sơ thủ tục

•   KH cần đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử của OceanBank để gửi tiết kiệm online và các tiện ích khác kèm theo.
 
•   Số dư tiền gửi có sẵn trên tài khoản thanh toán của KH.

Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với các điều khoản, điều kiện trên đây; cam kết thực hiện đúng các quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và quy định của OceanBank. OceanBank có toàn quyền quyết định sửa đổi nội dung điều khoản, điều kiện Tiền gửi tiết kiệm online trong từng thời kỳ phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15