Ngân hàng cá nhân

Tiết kiệm không kỳ hạn

Giới thiệu

Tiết kiệm không kỳ hạn là loại hình tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn dành cho KH cá nhân là công dân Việt Nam, trong đó KH được quyền chủ động rút tiền gửi tiết kiệm theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của KH.

Tiện ích sản phẩm

•  Được cầm cố TTK để vay vốn, bảo lãnh, chuyển giao QSH,....

•  Hình thức gửi tiết kiệm: tại quầy giao dịch của OceanBank.

•  Đa dạng các loại tiền gửi tiết kiệm: VND; USD.

•  Hỗ trợ xác nhận số dư tiền gửi tại thời điểm KH yêu cầu.

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng KH: Khách hàng cá nhân là công dân Việt Nam.

•  Số tiền gửi tối thiểu: 500.000 VND/ 50 USD.

•  Thời hạn gửi: không thời hạn.

•  Được gửi tiền gửi tiết kiệm chung.

•  Lãi suất áp dụng: là lãi suất không kỳ hạn theo quy định của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Phương thức trả lãi: Lãi nhập gốc vào ngày 26 hàng tháng.

• Công thức tính lãi:

Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày gửi thực tế/365

Hồ sơ thủ tục

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15