Ngân hàng doanh nghiệp

Cấp tín dụng Doanh nghiệp xây lắp

Giới thiệu

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp xây lắp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh , OceanBank triển khai sản phẩm cấp tín dụng Doanh nghiệp Xây lắp với tổng hạn mức lên đến 1000 tỷ đồng cùng lãi suất hấp dẫn và nhiều ưu đãi về phí dịch vụ khác.

Tiện ích sản phẩm

- Lãi suất cho vay ưu đãi

- Thủ tục nhanh chóng hợp lý

- Giảm tối đa 30% phí bảo lãnh so với mức phí hiện hành

- Giảm tối đa 30% phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thông trong thời gian thực hiện hợp đồng.

- Giảm tối đa 80% phí trả nợ trước hạn.

Đặc điểm sản phẩm

-         Đối tượng: Khách hàng là Doanh nghiệp xây lắp đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư để thực hiện Dự án/ Công trình xây dựng, có nhu cầu được cấp tín dụng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

-         Phương thức cấp tín dụng: Cấp tín dụng từng lần

-         Phương thức trả nợ: Trả lãi định kỳ hàng tháng và trả gốc phân kỳ/ cuối kỳ theo thỏa thuận, căn cứ phương án đề nghị cấp tín dụng và dòng tiền của Khách hàng.

-         Tài sản đảm bảo: Quyền sử dụng đất/Quyền sở hữu nhà ở, TSBĐ loại I, Ô tô, Quyền đòi nợ được hình thành từ chính hợp đồng ký với chủ đầu tư, tài sản khác

Hồ sơ thủ tục

-         Hồ sơ pháp lý

-         Hồ sơ vay vốn

-         Hồ sơ tài chính

-         Hồ sơ tài sản đảm bảo

Hỏi và đáp

Câu 1: Đối tượng nào được cấp tín dụng theo sản phẩm này? 

Trả lời: Khách hàng là các Doanh nghiệp xây lắp thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng của NHNN và OceanBank.

Câu 2: Thời hạn cấp tín dụng theo sản phẩm tối đa?

Trả lời: Thời hạn cấp tín dụng: tối đa 24 tháng thời hạn của mỗi lần nhận nợ tối đa 12 tháng.

Câu 3: Các ưu đãi về phí dành cho Khách hàng theo sản phẩm?

Trả lời: Giảm tối đa 30% phí bảo lãnh so với mức phí hiện hành, Giảm tối đa 30% phí chuyển khoản trong và ngoài hệ thông trong thời gian thực hiện hợp đồng, Giảm tối đa 80% phí trả nợ trước hạn.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15