Ngân hàng doanh nghiệp

Bảo lãnh nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại OceanBank

Giới thiệu

Quý Doanh nghiệp đang vướng mắc về lô hàng hóa xuất nhập khẩu chưa được thông quan? Thuế, chi phí kho bãi, hàng hóa ứ đọng....làm thế nào để giải quyết? Sản phẩm “Bảo lãnh nộp thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” là chìa khóa vàng cho Doanh nghiệp giải quyết các nhu cầu về tài chính cho khách hàng trong thời gian bảo lãnh mà vẫn được thông quan hàng hóa, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tiện ích sản phẩm

- Được kéo dài thời gian nộp thuế bằng bảo lãnh thanh toán thuế.

- Phí bảo lãnh thấp hơn nhiều lần so với phí vay vốn.

- Chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

- Được miễn phí chuyển tiền nộp NSNN trong 6 tháng

- Sử dụng công cụ Hỗ trợ tra cứu thông tin Thư bảo lãnh của OceanBank

Đặc điểm sản phẩm

o Đồng tiền bảo lãnh: VND.
o Thời hạn bảo lãnh: Theo quy định của Bộ Tài chính về thời hạn nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
o Phí bảo lãnh và lãi suất nhận nợ bắt buộc:
o Phí bảo lãnh: theo Biểu phí của OceanBank trong từng thời kỳ.

• Hình thức phát hành thư bảo lãnh: bằng văn bản.
• Ngôn ngữ phát hành thư bảo lãnh: tiếng Việt.
o Thời gian phê duyệt tối đa: 03 ngày làm việc

Hồ sơ thủ tục

• Hồ sơ pháp lý: đăng ký kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp….

• Hồ sơ vay vốn: phương án kinh doanh/phương án đầu tư, giấy đề nghị vay vốn...

• Hồ sơ tài chính: báo cáo tài chính, báo cáo thuế, các hóa đơn, hợp đồng

• Hồ sơ về tài sản bảo đảm

Hỏi và đáp

Câu 1: Đối tượng Bảo lãnh nộp thuế xuất nhập khẩu tại OceanBank?

Trả lời: Khách hàng là các tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật (không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài), được phép xuất nhập khẩu hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ….

Câu 2: Giới hạn cấp bảo lãnh nộp thuế tối đa đối với một khách hàng?

Trả lời: Tối đa đến 100% số tiền thuế phải nộp

Câu 3: Đồng tiền bảo lãnh nộp thuế?

Trả lời: VND. Trường hợp Khách hàng nộp thuế bằng loại ngoại tệ tự do chuyển đổi theo quy định của Chính Phủ, OceanBank thực hiện bảo lãnh theo giá trị quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15