Ngân hàng doanh nghiệp

Cho vay bổ sung vốn lưu động và đầu tư tàu du lịch

Giới thiệu

Là dịch vụ tài chính của OceanBank, theo đó OceanBank tài trợ vốn cho Khách hàng là Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư tàu du lịch để hoạt động vận chuyển hành khách thăm quan, lưu trú hoặc cung cấp dịch vụ ăn uống

Tiện ích sản phẩm

 • Kịp thời bổ sung vốn cho doanh nghiệp
 • Thời hạn cho vay: Bố sung vốn lưu động tối đa 12 tháng, Thời hạn cho vay để đầu tư tàu du lịch tối đa là 60 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

 • Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt;
 • Loại tiền cho vay: VND;
 • Tỷ lệ tài trợ vốn tối đa: Lên tới 85% nhu cầu vốn
 • Tài sản bảo đảm: Đa dạng, linh hoạt (Ví dụ như: TSBĐ loại 1, TSBĐ là tàu du lịch hình thành từ vốn vay, tàu du lịch khác..)

Hồ sơ thủ tục

 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
 • Hồ sơ tài chính;
 • Hồ sơ vay vốn, bộ chứng từ thanh toán;
 • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15