Ngân hàng doanh nghiệp

Cho vay Doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bốc xúc trong lĩnh vực khai thác than

Giới thiệu

Là dịch vụ tài chính của OceanBank, theo đó OceanBank tài trợ cho vay bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định cho Khách hàng là Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động và/hoặc đầu tư tài sản cố định để kinh doanh vận tải, bốc xúc trong lĩnh vực khai thác than cho Tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) và Tổng công ty Đông Bắc

Tiện ích sản phẩm

•  Kịp thời bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp

•  Thời hạn cho vay: Bố sung vốn lưu động tối đa 12 tháng, Thời hạn cho vay để đầu tư TSCĐ tối đa là 60 tháng

•  Lãi suất cạnh tranh

Đặc điểm sản phẩm

  • Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt;
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bốc xúc trong lĩnh vực khai thác than cho Vinacomin và Tổng công ty Đông Bắc được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động và đầu tư TSCĐ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Loại tiền cho vay: VND;
  • Tỷ lệ tài trợ vốn tối đa: Lên tới 80% nhu cầu vốn
  • Tài sản bảo đảm: Đa dạng, linh hoạt (Ví dụ như: bất động sản, PTVT, MMTB, dây chuyền sản xuất…)

Hồ sơ thủ tục

  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
  • Hồ sơ tài chính;
  • Hồ sơ vay vốn, bộ chứng từ thanh toán;
  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15