Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm miễn phí giao dịch

Giới thiệu

Là sản phẩm ưu đãi dành riêng cho Khách hàng mới là pháp nhân khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính của Oceanbank

Tiện ích sản phẩm

•  Miễn phí chuyển tiền trong nước

•  Ưu đãi phí thanh toán quốc tế

•  Ưu đãi phí dịch vụ khác

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng: Khách hàng là pháp nhân mới mở CIF hoặc TKTT tại Oceanbank

•  Thời gian ưu đãi: 03 tháng từ ngày khách hàng mở CIF

•  Thời gian triển khai Sản phẩm: Đến hết ngày 31/12/2018 hoặc đến khi có quyết định thay thế

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ mở TKTT theo yêu cầu

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15

Các dịch vụ khác