Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm Kết nối ưu đãi

Giới thiệu

Là sản phẩm ưu đãi dành cho Khách hàng pháp nhân khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của OceanBank.

Tiện ích sản phẩm

- Dịch vụ mở và sử dụng tài khoản: Miễn phí phí duy trì tài khoản, nộp tiền mặt, rút tiền mặt.
- Dịch vụ chuyển tiền trong nước: Miễn phí phí chuyển tiền đi từ tài khoản cho người hưởng trong hệ thống và ngoài hệ thống, chuyển tiền đến trong nước bằng VND; Chuyển tiền đi từ tài khoản và chuyển tiền đến bằng ngoại tệ. 
- Dịch vụ thanh toán quốc tế, dịch vụ khác: Ưu đãi áp dụng theo Biểu phí của sản phẩm.

Đặc điểm sản phẩm

- Đối tượng:  KH có số dư Tiền gửi Không kỳ hạn bình quân tháng gốc tối thiểu 250 triệu (Quy đổi); và/hoặc có số dư Tiền gửi Có kỳ hạn bình quân tháng gốc tối thiểu 500 triệu (Quy đổi).

Lưu ý: Tháng gốc: Là tháng liền kề tháng trước tháng giao dịch tính từ ngày 26 tháng trước đó đến ngày 25 tháng này

(VD: Tháng 10 là tháng giao dịch thì tháng gốc được tính từ ngày 26/08-25/09).

- Thời gian triển khai Sản phẩm: Đến hết ngày 31/12/2018 hoặc đến khi có quyết định thay thế.

Hồ sơ thủ tục

Theo quy định của OceanBank trong từng thời kì

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15

Các dịch vụ khác