Ngân hàng doanh nghiệp

Chương trình ưu đãi lãi suất “Tiếp vốn nhanh – Lãi cạnh tranh”

Giới thiệu

Nhằm thúc đẩy kinh doanh trong bối cảnh khó khăn hiện tại và hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh cuối năm, OceanBank triển khai Chương trình “Tiếp vốn nhanh – Lãi cạnh tranh” với gói tín dụng ưu đãi lên tới 1.000 tỷ đồng dành cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp

Tiện ích sản phẩm

Mức lãi suất ưu đãi áp dụng cố định theo từng Giấy nhận nợ

Đặc điểm sản phẩm

Đi tưng khách hàng

Chương trình áp dụng cho Khách hàng là pháp nhân thuộc phân khúc khách hàng do Khối KHDN quản lý, không phân biệt số năm và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

Điu kin chương trình: áp dụng với Khách hàng đã/đang giao dịch tín dụng với OceanBank và được phê duyệt theo phương thức hạn mức và hợp đồng cho vay theo phương thức hạn mức còn hiệu lực tính đến thời điểm Gói vay ưu đãi lãi suất có hiệu lực hoặc phát sinh hợp đồng cho vay mới và giải ngân theo hợp đồng đó trong thời gian triển khai Gói vay ưu đãi lãi suất.

Thi hn hiu lc: đến 31/12/2021 hoặc hết quy mô gói (tùy điều kiện nào đến trước).

Quy mô ca gói ưu đãi: 1.000 tỷ đồng

Loi tin cho vay: đồng Việt Nam (VND)

Hồ sơ thủ tục

Theo quy định của OceanBank từng thời kỳ

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15