Ngân hàng doanh nghiệp

Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu

Giới thiệu

Là dịch vụ do OceanBank phát triển nhằm khuyến khích, hỗ trợ khách hàng vay vốn lưu động để thực hiện phương án sản xuất – kinh doanh hàng hóa để xuất khẩu và khách hàng cam kết bán lại nguồn ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu cho OceanBank.

Tiện ích sản phẩm

•  Hình thức cho vay đa dạng

•  Lãi suất vay cạnh tranh, linh hoạt

•  Hồ sơ đơn giản

Đặc điểm sản phẩm

•  Đối tượng: các DN hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có nhu cầu tài trợ vốn để bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh xuất khẩu.

•  Mục đích: vay bổ sung vốn để phục vụ phương án sản xuất để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

•  Thời hạn rút vốn: tối đa 12 tháng .

•  Đồng tiền cho vay: VNĐ hoặc USD

•  Số tiền cho vay: Căn cứ vào phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo và nguồn trả nợ của khách hàng.

•  Phương thức cho vay: Vay từng lần hoặc hạn mức.

•  Phương thức hoàn trả lãi, gốc: Lãi trả hàng tháng, gốc trả định kỳ theo phân kỳ trả nợ/ trả cuối kỳ.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý

•  Hồ sơ vay vốn

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ tài sản đảm bảo

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15