Ngân hàng doanh nghiệp

Sản phẩm cho vay mua xe ô tô mới đối với khách hàng tổ chức

Giới thiệu

Mua ô tô phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và đi lại trở thành nhu cầu không thể thiếu của các khách hàng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cũng như hợp tác xã. Với mục tiêu đa dạng sản phẩm tín dụng và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng, OceanBank cung cấp tới cho Khách hàng Sản phẩm “Cho vay mua xe ô tô mới đối với khách hàng Tổ chức” với nhiều ưu đãi và tiện ích hấp dẫn

Tiện ích sản phẩm

•  Lãi suất cho vay cạnh tranh

•  Thời gian giải ngân nhanh

•  Mức cho vay cao

Đặc điểm sản phẩm

•  Mục đích: Mua xe ô tô mới để phục vụ đi lại của doanh nghiệp hoặc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

•  Loại tiền cho vay: VNĐ

•  Mức cho vay: tối đa 100% giá trị xe

•  Thời hạn cho vay: tối đa 60 tháng

•  Tài sản đảm bảo: chiếc xe hình thành từ vốn vay hoặc các loại tài sản hợp pháp khác.

•  Hình thức cho vay: Cho vay theo món

•  Phương thức trả lãi: hàng tháng.

•  Phương thức trả gốc: định kỳ hàng tháng/quý.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ vay vốn

•  Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Hỏi và đáp

Câu 1: Đối tượng và điều kiện vay vốn theo Sản phẩm?

Trả lời: Khách hàng là Tổ chức được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhu cầu vay vốn để mua xe ô tô mới phục vụ nhu cầu đi lại hoặc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn như sau:
- Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, Hợp tác xã được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của Pháp luật Việt Nam;
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định hiện hành của OceanBank trong từng thời kỳ;
- Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật của Hộ kinh doanh, các thành viên của Hộ kinh doanh và chủ sở hữu TSBĐ không có nợ quá hạn tại thời điểm vay vốn tại OceanBank và các Tổ chức tín dụng khác;
- Có phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả;
- Có khả năng tài chính đủ đảm bảo khả năng trả nợ trong thời hạn vay vốn;
- Các điều kiện khác phải phù hợp với Quy định cho vay hiện hành của OceanBank

Câu 2: Tài sản bảo đảm bao gồm những loại tài sản nào?

Trả lời:
- Tài sản bảo đảm là chính chiếc xe mới
- Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và/hoặc quyền sở hữu nhà ở.
- Tài sản bảo đảm là các tài sản khác theo quy định của OceanBank.

Câu 3: Quy định về Phương thức cho vay, Phương thức trả nợ theo sản phẩm?

Trả lời:
- Phương thức cho vay: cho vay từng lần.
- Phương thức trả nợ: Trả lãi định kỳ hàng tháng và trả gốc phân kỳ hàng tháng hoặc hàng quý theo thoả thuận giữa Đơn vị cấp tín dụng và Khách hàng, căn cứ phương án kinh doanh và phương án trả nợ

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15