Ngân hàng doanh nghiệp

Cầm cố giấy tờ có giá do OceanBank phát hành

Giới thiệu

Dành cho các doanh nghiệp sở hữu giấy tờ có giá như: Kỳ phiếu, Trái phiếu, Tín phiếu, Công trái, Sổ tiết kiệm, Chứng chỉ tiền gửi do OceanBank phát hành và có nhu cầu cầm cố GTCG đó để vay vốn tại OceanBank khi chưa tới ngày đáo hạn của các GTCG

Tiện ích sản phẩm

Đặc điểm sản phẩm

•  Loại tiền cho vay: đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD).

•  Hạn mức cho vay: lên đến 95% giá trị giấy tờ có giá tính tại thời điểm vay.

•  Thời gian cho vay: tối đa bằng thời hạn còn lại của giấy tờ có giá, tính đến ngày đáo hạn, nhưng không quá 12 tháng. Đối với từng trường hợp cụ thể, thời hạn cho vay được xác định phụ thuộc vào mục đích vay, loại và tính chất của giấy tờ có giá.

•  Lãi suất cho vay: thực hiện theo chính sách lãi xuất cho vay của OceanBank trong từng thời kỳ.

•  Phương thức cho vay từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.

•  Phương thức trả nợ: trả lãi hàng tháng theo dự nợ thực tế, trả gốc theo phân kỳ hàng tháng, quý hoặc khi tất toán khoản vay.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý

•  Hồ sơ vay vốn

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ về giấy tờ có giá

Hỏi và đáp

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15