Ngân hàng doanh nghiệp

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp

Giới thiệu

Thấu chi tài khoản thanh toán của doanh nghiệp là một giải pháp tài chính hữu hiệu được OceanBank cung cấp tới Doanh nghiệp khi có nhu cầu chi vượt quá số dư tài khoản thanh toán tại OceanBank, giúp Doanh nghiệp chủ động hơn đối với những khoản chi đột xuất, cần thiết cho nhu cầu kinh doanh của mình.

Tiện ích sản phẩm


-  Đáp ứng nhanh những nhu cầu thiếu hụt vốn tạm thời của doanh nghiệp mà không phải làm thủ tục như các khoản vay thông thường.

- Hạn mức thấu chi cao: phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Doanh nghiệp

- Giảm chi phí lãi vay phải trả thông qua hệ thống thu gốc vay tự động ngay khi phát sinh ghi Có trên tài khoản thanh toán của Doanh nghiệp.

- Hồ sơ vay vốn đơn giản, nhanh chóng, thuận lợi, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian.

Đặc điểm sản phẩm

- Đối tượng: Các Doanh nghiệp (trừ TCTD) được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam

- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời.

• Hình thức: cho vay thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán

• Thời hạn thấu chi: tối đa 12 tháng

• Loại tiền thấu chi: VND

• Phương thức hoàn trả gốc/lãi tiền vay: tự động khi tài khoản tiền gửi thanh toán của doanh nghiệp được hạch toán ghi “Có”.

Hồ sơ thủ tục

•  Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

•  Hồ sơ tài chính

•  Hồ sơ vay vốn

•  Hồ sơ tài sản bảo đảm.

Hỏi và đáp

Câu 1: Khách hàng được cấp hạn mức thấu chi trong thời gian là bao lâu?

Trả lời: OceanBank cấp hạn mức thấu chi cho Doanh nghiệp trong khoảng thời gian tối đa là 12 tháng.

Câu 2: Doanh nghiệp có thể được cấp hạn mức thấu chi trên Tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ?

Trả lời: Sai, theo quy định, OceanBank chỉ thực hiện cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán bằng Việt

Nam đồng cho Khách hàng, loại tiền thấu chi là Việt Nam đồng.

Câu 3: Khách hàng có thể thực hiện thấu chi với mục đích dầu tư tài sản cố định?

Trả lời: Sai, OceanBank chỉ cấp hạn mức thấu chi để bổ sung vốn lưu động thiếu hụt tạm thời.

Chi tiết về sản phẩm xin Quý Khách hàng vui lòng liên hệ tại

Chi nhánh/PGD OceanBank trên toàn quốc

Gọi đến Call Center: 1800 58 88 15