Thông tin Xử lý nợ

CN Hải Dương - Thông báo bán khoản nợ của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nội (lần 2)

Thông báo chi tiết khoản bán nợ tại đây

Lên đầu trang